Dert sıkıntı gideren mucizevi dualar

0

 Sıkıntılara karşı okunacak dualar nelerdir? Sıkıntılardan kurtulmak için hangi dualar okunur? Sıkıntıyı gideren, kalbe ferahlık veren dualar ve sıkıntı duası.

Sıkıntı, dert, keder, üzüntü hallerinde okunması tavsiye edilen dualar.

SIKINTI DUASI

Hazret-i Ali (r.anha) şöyle der:

“Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) başıma bir sıkıntı geldiğinde bana şöyle demeyi öğrettiler:

“Lâ ilâhe illâllâhül halimül kerimü sübhanellahi ve tebarekellahû rabbül-‘arşil-‘azîm vel hamdûlillahi rabbil alemin.”

-Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah’ı her türlü noksan sıfatlardan tenzîh ederim, O ne yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur-.” (Ahmed, I, 91, 92, 94)

EN ÇARESİZ ANDA OKUNACAK SURELER

Kehf Suresi 10. Ayet Arapça

Kehf Suresi 10. Ayet Okunuşu:

“Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”

Kehf Suresi 10. Ayet Anlamı:

“Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten veheyyi / lenâ min emrinâ raşedâ(n).” (Kehf Suresi 10)

Araf Suresi 126. Ayet Arapça:

Araf Suresi 126. Ayet Okunuşu:

“Rabbenâ efriġ ‘aleynâ sabran veteveffenâ muslimîn(e).”

Araf Suresi 126. Ayet Anlamı:

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (Araf Suresi, 126)

YUNUS ALEYHİSSELAM’IN DUASI

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“– Ben bir söz bilirim ki, büyük bir üzüntüye, sıkıntıya düşmüş bir kul söylerse, Allah Teâlâ ona muhakkak bir çıkış yolu açar. Bu, kardeşim Yûnus’un sözüdür: Karanlık içinde kaldığı vakit:

“…Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn(zâlimîne).” (Enbiya, 87)

«Senden başka ilâh yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ki ben zâlimlerden oldum.» (Enbiya, 87) demişti. (Bkz. Tirmizî, Deavât, 81/3505)

ÜZÜNTÜ VE SIKINTI HALİNDE OKUNACAK DUA

Her sabah ve her akşam yedi defa:

“Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.”

“Allah bana yeter, O’ndan başka ilâh yoktur, O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın Rabbidir.” diyen kimsenin dünyâ ve âhirete âid ne üzüntüsü varsa Allah giderir, bunda ister sâdık ister kâzib olsun.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101/5081)

Paylaş

Yorumlar