Cuma Günü Yalnızca Oruç Tutulabilir mi?

0

Cuma günü Müminlerin haftalık  bayramı olduğu için Cenab-ı Allah bu günde bir araya toplanarak  öğle vaktinde bu namazı kılmalarını ve hutbe dinlemelerini emretmiştir.

 

Cuma günü oruç tutulabilir mi?

İslam dinimizde Cuma gününü, Müslümanların haftalık bayramı  diye tahsis edilmiştir.  Oruç tutulması  mekruh olan Bayram günleri dışındaki günlerde oruç tutmak caizdir.  Yalnızca Cuma günleri nafile oruç tutmak tenzihen mekruh görüşmüş, Cuma gününe ilave olarak  Perşembe yahut Cumartesi günlerini de eklenir.  Hz. Muhammed (sav) nakledilen sahih hadisler mevcuttur. Hadis-i Şerifte  Hz. Muhammed (sav); <Kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir< buyurmuştur (Ebü Davud,“Savm”, 50).

Bu hadise göre, Cuma günü, kazaya kalmış yahut adak gibi vacip bir orucu tutmak isteyen kişiler ya bir gün önce yada bir gün sonrasında oruç tutabilirler.  Çünkü cuma günü bir bayramdır.  Cuma müslümanların bayramına iştirak etmenin gereği oruçlu olmamaktır.

Yüce Allah müslümanlara cuma namazını farz kılmış ve onların haftanın sadece bu gününde  bir araya toplanarak  öğle vaktinde bu namazı kılmalarını ve hutbe dinlemelerini farz kılmıştır.  Peygamberimiz (sav) Cuma günü bayram günüdür. Bayram gününüzü oruç gününüz kılmayınız. Ancak bir gün önce ve bir gün sonradan oruç tutmanız müstesna; (Hakim, Müstedrek, I, 437; Zebidi, İthâfü’s-sade, IV, 258)

Cuma Günü Oruç Tutma İle İlgili  Hadisler

Ebü Hüreyre (ra) şöyle rivayet edildiğine göre  Resül Ekrem (sav) şöyle buyuruyorlar: <Geceler arasında sadece cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayınız. Günler arasında da sadece cuma gününü oruç tutmaya tahsis etmeyiniz. Ancak, sizden birinizin tutmakta olduğu oruç cumaya rastlarsa, bunda bir sakınca yoktur.< (Müslim, Sıyam 148. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, VI, 444 )

Konuyla alakalı diğer bir hadiste  Ebû Hüreyre (ra) Peygamberimiz  şöyle buyururken işittim demiştir: <Sizden biriniz, cumadan bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmadıkça, sadece cuma günü oruç tutmasın.< Buhari, Savm 63; Müslim, Sıyâm 147. Ayrıca bk. Ebü Davüd, Savm 50

Muhammed İbni Abbad şöyle dedi:

Cabir  (ra.anha), Hz. Muhammed (sav)cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum?

Cabir:  Evet, yasakladı, dedi. (Buhari, Savm 63; Müslim, Sıyam 146)

 

Mü’minlerin annesi Cüveyriye Binti Hâris  (ra)dan nakledildiğine göre, kendisi oruçlu iken bir cuma günü Efendimiz Hz. Muhammed (sav) onun yanına girmişti. Peygamberimiz:

– “Dün oruç tuttun mu?” diye sordu, Cüveyriye:

– Hayır, tutmadım, dedi.

– “Yarın oruç tutmak istiyor musun?” diye sordu.

– Hayır, tutmayacağım, dedi. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav):

– “O halde orucunu boz” buyurdu.

(Buhari, Savm 63)

 

Paylaş

Yorumlar