Cuma Günü ve gecesi ashabı kehf suresinin okumanın fazileti

0

Kehf Suresi Kuran-ı Kerimde 18. suresinde yer alır. Bu sure 110 ayetti kerimeden oluşmaktadır. Sure ismini 9. ayette ve diğer birkaç ayette geçen ve “mağara” manasına gelen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf Suresi toplamda 9 sayfadır.

 

KEHF SÛRESİNİN FAZİLETİ

Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kehf suresinin başından on âyet ezberleyen kimse deccalin şerrinden emin olur. Her kim Kehf suresinin son on âyetini okursa ve sonrada deccal çıksa, ona asla zararı dokunmaz” (Müslim, Salátü’l-Müsâfirin, 257).

Bir adam, Kehf sûresini okurken sakin sakin durmakta olan binitinin harekete geçtiğini gördü. Bir de baktı ki bulut veya buluta benzeyen bir şey… Resûlullah’a (s.a.v) geldi ve durumu anlattı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “O (gördügün şey) Kur’an okuma üzerine inen veya Kur’an üzerine inen ilâhî bir huzur olan sekinettir” (Buhârî, Menâkıb, 27; Müslim, Müsâfirin, 240).

Cuma günü ve gecesinde bolca “Kehf süresini okumak mustahaptır. Nitekim Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur;

Her kim Cuma günü Kehf suresini okursa, iki Cum’a arasında ona aydınlık verir (8)

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor;

«Her kim onu Cum’a gecesi okursa, kendisi ile Ka’be arası aydınlanır.

Ebu Bekr b. Merdeveyh, mahzuru olmayan bir senedle Peygamber (S.A.V.) ‘in şöyle dediğini rivayet etmektedir:

«Her kim Cum’a günü Kehf suresini okursa Kıyamet günü ayaklarının altından gök bucağına kadar kendisi için aydınlanır ve iki Cum’a arasındaki günahları bağışlanır.»

Kehf suresinin, adet olduğu üzere camilerde sesli olarak okunmasına gelince, ittifaken caizdir. Bunu menetmeye kail olmak için bir vecih yoktur. Çünkü vakit girmeden önce okunmaktadır. Müezzin, cami dışında birinci ezânı okumasıyla, súreyi okuyan okumayı keser. Bu bir Kur’an tilaveti olup Kur’an’ı tilavet etmek sáir zaman ve mekânlarda ibadettir. Kur’an tilavetini dinlemek de ibadettir ve kişiyi Allah’a yaklaştırır. Okunmasının yasaklanmasına dair Şari’den bir şey vàrid değildir.

 

Dip Not:   (8) Nesai, Beyhaki ve Hakim rivayet etmiş olup senedinin sahib olduğunu belirtmiştir.

 

Paylaş

Yorumlar