Cuma Günü Okunacak Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

0

Cuma Günü Okunacak Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

 Rızık Duası; Rızık insan hayatında sürekli okuması için gerekli olan maddi ve manevi ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle vazgeçilmez olan bu ihtiyaçlar için kişi, Rezzak olan Rabbinden Rızık  için ve verilen rızkın devamı için dua ve niyazla yardım istemesinden, içinde olduğu sıkıntı var ise o sıkıntılardan kurtulup  selamete erişebilmesi için yardım istemesinden daha doğal bir şey yoktur.

Rızık Duası Yapılan duaların büyük bir bölümü rızık temini ve rızkın devamı içindir.  Özellikle gece teheccüd için uyandığı vakit, sabah namazından sonra ve bilhassa Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Cuma günü  Rızık Duası nı ve zikirlerini daha çok okumalıdır. Günlük maddi rızıklar sabah namazı tayin olduğu için bu saatler, rızık duaları için en uygun vakittir. Cuma günü içinde duaların kabul olunacağı bir vaktin var olduğunu bildirilmesi sebebiyle, önemli bir haceti olan kişi cuma gecesini ve gününü dualarla değerlendirmeye çaba göstermelidir. Duaları kabul edecek olan Allah Aze ve celle dir. Kul Rabbine yöneldiği müddetçe mahrum kalmaz, zelil olmaz biiznillah.

Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman yani cuma selası okunduğu zaman camilere koşulması, alış verişi kesmeleri Cuma Suresinde emredilmektedir. Bu ayet-i kerimeden anlaşılacağı üzere bu saat dilimi Allah Azze ve celle ile buluşma için en mübarek vakittir. Ve de dua ve niyaz için en güzel zamandır.

Rızık duası

Cuma Günü Okunacak Rızık Duası

Cuma namazı kıldıktan sonra, oturuşunu bozmadan ve kimseyle konuşmadan aşağıdaki Rızık Duası 70 defa okunur.

Rızık duası okunuşu: “Allahumme Ya Ganiyyu,Ya Hamidu,Ya Mubdiu Ya Mu’idu,Ya Rahimu Ya Vedud.

Eğisni bi helalike an haramike ve bi-taatike an ma’siyetike ve bi fadlike ammen sivake.”

Rızık Duasının Anlamı:

”Ey zengin olan tek Gani, Ey hamd edilmeye layık olan tek Hamid ola Allahım ,ey her şeyi yoktan ilk defa var eden Mubdiu varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan tek Mu’idu olan Allahım ,ey sonsuz merhamet sahibi ve ey gönüllere muhabbet veren Allahım.

Helalin ile beni razı eyleyerek haramdan koru, sakındır. Allah’ım Senin emirlerini, farzlarını yerine getirirken itaatsizlik etmekten, günaha girmekten ve Sana isyan etmekten beni koru muhafaza eyle. Lütfunla ve kereminle bana Senden başkasını unuttur.”

Haceti Olan Kimsenin Okuyacağı Dua;

Cuma gecesi yatsı namazının kıldıktan sonra sağa, sola bakmadan, dünya kelamı konuşmadan, oturuşunu değiştirmeden 7 defa Fatiha Şerife okur ve hacetini diler.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece tehecüde kalkılıp, hacet namazı kılınır, Yasin suresi okuyup, kişinin haceti her ne ise Rabbinden diler, feraha erişmesi, selamet bulması için dua ve niyazda bulunur.

Haceti olan kimse perşembeyi cumaya bağlayan gece, hayırlı dileği, haceti için niyet ederek 100 defa ;

“Essalatu ve’s-selamu aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi gallet hileti edrikni.”

Salavat-ı şerifesini okursa Allah Azze ve celle’nin izni ile haceti giderilir, dileği gerçekleşir, dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtulur selamete erişir.

Cuma günü her hangi bir saatte kıbleye karşı oturarak 7 defa hacet duası okursa, kişinin duası Allah Azze ve celle’nin izni ile kabul olunur.

Cuma Günü Okunacak Hacet Duası;

“La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bediu’s-semavati ve’l -erda ya ze’l -celali ve’l -ikram.”

“Ey Celal ve İkram sahibi olan Allahım, Ey yedi kat gökleri ve yeri yaratan Allahım, Ey nimeti ve ihsanı bol olan Allahım, Ey rahmeti ve merhameti sonsuz olan Allahım, Senden başka ilah yoktur.”

Cuma Günü Hakkında Allah Rasulunun Tavsiyeleri;

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) cuma günü hakkında şöyle buyurmuştur ;

” Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Adem as. cuma günü yaratıldı, cuma günü cennete kondu, cuma günü dünyaya indirildi, cuma günü ettiği tevbesi kabul edildi, cuma günü vefat etti ve kıyamet cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Tirmizi, Nesai)

Cuma günü sabah namazından önce tövbe istiğfar etmelidir ;

3 defa “Estagfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” diyen kişinin, deniz köpüğü kadar günahı olsa, günahları affolur. ( İbni Sünni)

Cuma Günü Okunacak Dualar

Cuma günü sevabını Allah Azze ve celle den umarak Yasin Suresini okuyanın, günahları affedilir. (İsfehani)

Cuma Günü Okunacak Dualar: Cuma günü cuma namazından sonra oturuşunu bozmadan ve kimseyle konuşmadan yedi defa İhlas Suresi ve Muavvizeteyn okuyanı, Allah Azze ve celle diğer cuma gününe kadar, kazadan, beladan, kötü işlerden muhafaza eyler. (İ.Sünni)

Cuma günü veya gecesi sevabını Allah azze ve celle den umarak Duhan Suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. (Taberani )

Her kim Cuma namazından sonra sağ elini kalbini üzerine koyarak 3 defa bu duayı samimi bir kalpla okursa, Allah azze ve celle o kimseyi bağışlar, o kimsenin dünya ve ahiret işlerini kolaylaştırır.

”Ya zel Celali vel İkram. Ecirni minen nar. Ya Azizü ya Kerim.Ya Rahmanü ya Rahim. Neccini minel azabil elim. “

“Ey Celal ve İkramın tek sahibi olan Allah’ım! Beni ateş azabından koru. Ey Aziz, ey Kerim, ey Rahman ve ey Rahim olan Allah’ım! Beni elim verici azabından koru.”

Cuma günü “La ilahe illallahu’l-meliku’l-hakku’l-mubin” zikrini 200 defa okuyan kimse Allah Azze ve celle den hayırlı her ne ister dilerse, duasına icabet edilir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) söyle buyurdu ; ”Her kim bu duayı Cuma günü 70 defa okursa, üztünden iki Cuma geçmeden Allah Azze ve celle o kimseyi başkasına muhtaç olmaktan müstağni kılar.”

“Allahümme’k fini bi halalike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivake “

”Allah’ım, bana helalinden rızıklardır ki ,harama ihtiyacım kalmasın.Ve beni ikramınla lütfunla Sen’den başkasına muhtaç etme.”

Cuma namazından sonra şu duayı okumak müstehab görülmüştür ;

“Allahümme ya ganiyyü, ya hamidü, ya mübdiü, ya mu’idü, ya rahimü, ya vedud. Eğnini bi-halalike an haramike ve bi-fadlike ammen sivake. “

” Ey Gani, Hamid, Mübdi, Mu’id, Rahim, Vedud olan Allahım. Beni helal kıldıklarınla razı eyle, haramlara düşürme. Yüce fazlınla, ihsan ederek beni Senden başkasına el açtırıp muhtaç etme!”

Paylaş

Yorumlar