Cuma günü okunacak dualar ve zikirler nelerdir?

0

Bu yazımızda cuma günü okunması tavsiye edilen cuma gününe özel dua ve zikirleri bulabilirsiniz. Biz Müslümanlar için en önemli günlerden biri olan mübarek cuma günü hangi duaları okumalıyız. Merak edilen bu bilgilerin yanıtlarını makalemizde bulacağınızı umuyor ve cuma gününe özel okunması gereken tüm duaları sizlerle sırasıyla paylaşıyoruz.

Müminlerin bayramı olan cuma günü, günlerin en iyisi ve en şereflisidir. Bu günde yapılan duaların ve kılınan namazların müminler için ayrı bir değeri vardır. Ebû Hüreyre’den (r.anha) rivayet olunduğuna göre Allah Resulü (s.a.v) buyurmuşlardır ki:

“Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Azze ve celle’den niyaz ile bir şey isteyip duası o saate tesadüf ederse Allah Azze ve celle o kimsenin dileğini verir.” Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

Cuma Günü Okunması Gereken Dualar; Cuma günü okunması tavsiye edilen dualar.

 

CUMA GÜNÜ YAPILAN DUA VE İBADETLER

Cuma gününün içindeki saat, küçük parmağına orantısıyla parmağın ulak ucu ne kadar ise, güne orantısıyla o kadar az bir müddettir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) :

“Cuma günü, ibâdet ve ezkâr ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür” buyurmuşlardır. (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2519)

“Size bir sure haber vereyim mi ki, azamet sema ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyi’ etmiştir? O sure Kehf süresidir. Kim cum’a günü bu sureyi okursa Allah onu öteki cumaya kadar bu sure ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyadesi vardır.

Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)

“Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizî, Ticâret, 41)

Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bu günün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikah akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.

“Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fatiha’dan sonra on beş defa Zilzâl Sûresi’ni okuyan kimseyi Allah Azze ve celle kabir azabından ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

“Şu duâ ile cuma günü herhangi bir saatte dua edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”

“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

“Cum’a gününde bir saat vardır, mü’min bir kul namazda duâ ederken Allah’dan bir şey ister ve o saate denk gelirse, Allah muhakkak ona icabet eder.” Ashab-ı kiram:

“Bu saat hangi saattir yâ Rasûlallah” dediklerinde:

“İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular. (Tirmizî, Cuma, 2; Ali el-Müttakî, no: 21316)

Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:

“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî, no: 21321)

CUMA NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

 

CUMA GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Cuma günü cuma namazından önce 100 defa Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir Allah’ın izniyle.

Ayrıca Cuma namazı sonrası yine 100 defa Ya Rahman diyerek unutkanlıktan ve gafletten kurtulurlar ayrıca kalpleri nurlanır Allah’ın izniyle.

Ya Gaffar ismi şerifini cuma namazından sonra 100 defa okumak affa ve mağfirete erdirir.

Ya Veliyy ismi şerifi cuma günü akşama doğru okuyanın hayırlı olan tüm dilekleri kabul olur Allah’ın izniyle.

Ya Muhsi ismi şerifi cuma gecesi 1000 defa okumak hesap günü hesabın kolay verilmesine vesile olur.

Ya Vali ism-i şerifini cuma günü 1000 defa okuyarak dua edenin duası yüce Allah’ın izniyle kabul olur, işleri kolaylaşır.

Cuma geceleri 100 defa Ya Darr” ism-i şerifini okumaya devam eden Allah Azze ve celle’ye yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra 100 defa Ya Gafur ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında 100 defa Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı  Allah Azze ve celle hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü YA VELİYYÜ YA ALLAH esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah’. YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirenin istegi kabul olur inşallah.

Paylaş

Yorumlar