Cuma Günü Duası | Cuma Günü Okunan Dualar Süreler

0

Cuma Günü Dinimizde çok kıymetli bir gündür. Cuma günü boy abdesti almak bıyıkları kısaltma, tırnak kesme, bedeni temizlikleri yapmak, güzel ve temiz giysi giymek, güzel koku sürümek, camiye erken gitmek,  Efendimiz Hz. Muhammed (sav) salâtü selam getirmek gibi hususların yerine getirilmesi sünnet kabul edilmiştir. 

 

Cuma Gününün Fazileti Hakkında Ayet ve Hadisler

 

Cum’a, 62/9. ayette: Cenab-ı Allah Şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman,
hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”

 

Ebü Hüreyre (ra.anha)’den şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurdu: “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. ” ( Müslim, Cum’a 17, 18, (I,585).)

Başka bir hadiste Ebü Hüreyre (ra.anha)’den şöyle rivayet edilmiştir: Nebi  (sav) “Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. ” (Müslim, Cum`a 27, (I,587).

 

Cuma Suresini Okumanın Fazileti Hakkında Hadis şerif

 

 Peygamberimiz (sav) buyuruyor: “Sure-i Cuma’yı okumayı adet haline getiren kimseye, müslüman memleketlerinde Cuma namazına ve gelmeyen kimselerin adedi karşılığındaki onar sevap verilir.” Bir kimse, Cuma Suresini fırsat buldukça okumaya devam ederse, şeytanın vesvesesinden kurtulur.

 

Cuma günü Tövbe etmenin fazileti

 

Estağfirullâhellezi là ilahe illâ hüvel hayyel kayyüme ve etübü ileyh.

 Alemlere Rahmet olarak gönderilen Efendimiz (sav) buyuruyor: “Cuma günü sabah namazından önce bu istiğfar üç defa okuyan kimsenin günahları denizlerin köpüğü kadar olsa Allah Teala affeder.” “Her kim cuma namazından sonra  İhlas süresi (kul hüvallahü ehad)  Felak süresi ( Kul eüzü bi rabbil felak, ) Nas Süresi (Kul eüzü bi rabbin nas) (sonuna kadar) yedişer kere  okursa, diğer cumaya kadar  Allah Teala’nın muhafazası altındadır.”

Cuma namazlarından sonra çokça zikretmek müstehaptır.  Yüce Mevlamız şöyle buyurmaktadır: “Cuma namazı kılındıktan sonra yeryüzüne dağıtınız. Allah’ın fazl-u kereminden rızık talep ediniz ve Allah Teala’yı çok zikrediniz ki, felaha eresiniz.”

 

Cuma Günü Salavat Çekmenin Fazileti

 

Hz. Muhammed Mustafa (sav) “En faziletli günlerinizden biri cumadır. O günde bana çok salavat-ı şerife getiriniz. Zira sizin o salat-ü selamınız bana arzolunur.”

 

  • Cuma Günü Kehf  Süresini Okumanın  Fazileti
  •  Hz. Muhammed Mustafa (sav) : “Her kim cuma günü Sure-i Kehf süresini okursa, yeryüzünden semaya kadar onun için nur yükselir. Onur kıyamete kadar parlar. İki cuma arasındaki hataları da affolunur.
  • “Cuma günü Sure-i Kehf i okuyan kimse sekiz gün bütün fitnelerden korunur. Deccal çıksa da onun şerrinden muhafaza olunur.”
  • “Bir kimse cuma günü yada gecesi Sure-i Kehf  süresini okursa, okuduğu yerden Mekke-i Mükerreme’ye kadar nurla dolar. Gelecek cumaya kadar üç ziyade günde günahı bağışlanır (affedilir). Yetmiş bin melek de sabaha kadar affini isterler.”
Paylaş

Yorumlar