Cenaze Namazının Kılınışı |Cenaze Namazı Hakkında Herşey

0

Ölen kimsenin ruhu için Kelime-i Tevhid ve Kuran-ı kerim hatimleri okuyup ruhuna hediye edilmelidir. Bu ve benzeri hatimlerde ölen kişi için çok büyük ecir, sevap faydası bulunur. ölen kişi için  sadaka verip hayırlar yapmalı, fakirlere yardımda bulunulmalıdır.

 

Cenaze namazının kılınması için aşağıdakiler yapılması  şarttır:

  • Ölen kişinin Müslüman olması Aksi takdirde Müslüman olduğu bilinmeyen kimsenin cenâze namazı kılınmaz.
  •  Ölüyü yıkayıp  temiz kefene sarılmış olması,
  •  Ölünün, imam ve cemâatin önünde olması,
  •  Ölünün tamamının yada  vücudunun büyük bölümü mevcut değilse  yada başsız olarak yarısı duruyorsa namazı kılınmaz, yıkanmaz. Bir beze sarılarak öyle gömülmelidir.

 

Cenaze Namazının Kılınışı
Cenâze namazı dört tekbir ve kıyamla kılınır. Cenaze namazında secde ve rükü  yoktur.
İmam, ölünün göğsü hizasında durur. Cemâat da arkasında saf tutar.  İmam cemaate ölünün erkek  yahut kadın
olduğu bildirir, ona göre niyet yapılır.  Örneğin “Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi yada hatun niyetine uydum hazır olan imama” diye kalben niyet edip imamın arkasından tekbir alınır. İlk tekbiri alırken eller kulak hizasına kadar kaldırılıp göbek altında bağlanır, Sübhâneke süresi “ve celle senâüke” ile okunur.

Ve  sonra eller kaldırılmadan ikinci bir tekbir alınır. Bu tekbirleri imam açıkta, cemaat ise sessiz alır. “Allâhümme salli ve Allâhümme bârik…”  duaları okunur. Arkasından üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur.

Üçüncü tekbir alındıktan sonra okunacak cenaze duası:

cenaze duası

 

Duanın Türkçe yazılışı: “Allahummağfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve kebîrina ve sağirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men ahyeytehü minna feahyihi alel islami ve men teveffeytehü minna feteveffehû alel îmani ve hussa hazelmeyyite # birravhi verrahati verrahmeti velmağfireti verrıdvan. Allahumme in kane muhsinen # fezid fi ihsanihî ve in kane müsîen fetecavez anhü ve lakkıhil’ emne velbuşra velkeramete vezzulfa birahmetike ya erhamerrahimin#

Eğer bu duayı  bilmeyenler bu duanın yerine Kunut duasını yada  dua niyeti ile Fatiha süresini okurlar. Arkasından dördüncü tekbir alınır, eller yan tarafa bırakılıp selam verilir.

Eğer Cenaze erkek çocuk ise, yukarıdaki dua “ale’l-imani”den itibaren şöyle okunur: “Allahümmec‘alhü lena
feratan vec‘alhü lena ecran ve ◊uhra. Allahümmec’alhü lena şafi‘an ve müşeffe‘an.”

Cenaze kız çocuk ise, yukarıdaki cenaze duası “ale’l-imani”den itibaren şöyle okunur: “Allahümmec‘alha lena feratan vec’alha lena ecran ve uhra. Allahümmec‘alha lena şafi‘aten ve müşeffe‘aten.”

Eğer cenaze Kadın ise “hazihil-meyyite” denir. Kadın ise “in kanet muhsineten fezid fi ihsaniha ve in kanet
müsieten fetecavez anha ve lakkıhe’l-emne” denilir.

Cenaze Duasının Meali: Allah’ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hazır ve gaib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı affet ve mağfiret buyur. Ya Rab! Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat.
Bizden öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızana erdir. Ya Rab! Eğer bu ölü, iyilik işlemişse iyiliğini artır ve eğer kötülük işlemişse affet. Kendisine rahmetinle emniyet, müjde, keramet ve yakınlık nasib buyur, ya erhamerrahimin.”

Cenaze Namazında Yapılmaması Gerekenler

NOT: Cenaze namazının dördüncü tekbirinde, hiç ellerini bırakmadan selam vermek yada sağ tarafa selam
verince sağ elini, sol tarafa selam verince de sol elini yana bırakmak hatadır. Doğru olan, dördüncü tekbiri aldıktan sonra her iki eli yana bırakıp selam vermektir.
Cenaze namazı içinde imam açıktan “Allâhü Ekber” diye tekbir aldıkça kafayı kaldırmak yanlıştır.
Cenâze namazı kılınacak yer yada  ayakkabı temiz değilse, ayakkabıyı çıkarması gerekir.

Kabir ve Defin İşlem
Cenâze namazı bittikten sonra, tabutun dört kolundan tutup götürmek sünnettir. Önce ön tarafından sağ omuza, sonra ayak tarafından sağ omuza, sonra ön taraftan sol omuza, daha sonra ayak tarafından sol omuza alarak her tarafından onar adım taşımalıdır. Taşıyanlar hızlı adımlarla ve sarsmadan götürmeleri gerekir. Cenazeyi takip ederken yüksek sesle zikir getirmek, mezarlıkta cenaze yere konmadan oturmak mekruhtur.
Kabir en az yarım adam boyu derinlikte ve cenâzenin rahatça girebileceği genişlikte kazılması gerekir. Daha
derin kazılması daha iyidir.

Kabrin kazılma işlemi bitince yer sert ise lahit yapılır. Yani kabrin kıble tarafı, cenazenin sığabileceği kadar oyulur ve cenâze oraya konulur. Cenâze kabre kıble tarafından indirilir. Kabre koyan kimse, cenâzeyi sağ tarafı üzerine koyarak yüzünü kıbleye doğru çevrilir.
Koyarken de, “Bismillahi ve alâ milleti Rasülillâh” denir. Kefenin baş ve ayak tarafındaki düğümler açılır. Lahdin içindeki cenâzenin üzerine toprak dökülmemesi için kerpiç, tahta veya benzeri şeyler konulur.
Kabrin üzeri toprakla örtülür. Aynı yerden çıkan topraktan olması şartı ile bir karış kadar yükseltilir, deve hörgücü gibi yapılır.  Mezar uzun yada dört köşe yapılmaz.

 

Mezar taşına isim yazdırmak

Mezar taşına ismi yazılmasında bir  sakıncası yoktur. Cenâzeyi ev içine gömmek mekruhtur.  sadece ev içine gömülmek peygamberlere mahsustur.
Cenaze sahiplerine taziye  bulunmak bu başsağlığı dilemek üç gündür. Üç günden sonra tâziye vermek mekruhtur.

 

 

Paylaş

Yorumlar