Cahiliye dönemi nedir | Cahiliye döneminde ne oldu | Cahiliye dönemini özellikleri

0

CAHİLİYE DÖNEMİ İslamiyet’in doğuşundan önce Arap Yarımadasında ki döneme cahiliye dönemi denir.

 

Cahiliye dönemini nedir  Cahiliye döneminde ne oldu Cahiliye dönemini özellikleri

İslam tarihinin ilk temel ilkesi La ilahe illallahdır. Yani tek bir yaratıcı İlah, Yüce Allah (c.c)a bağlanmak varken, Arap Yarımadasında ki o karanlık dönemde her kabilenin şahsına ait putları vardı. Ve kabileler halinde yaşadıkları için kabileler arası mücadelenin olması kaçınılmazdı bundan dolayı herhangi bir siyasi birlik sağlanamadığı için sürekli savaş ve kargaşa hali vardı. En ufak bir olayın büyük savaşlar ortaya çıkardığı, en ufak bir hadisede bir çok kanın aktığı bir dönemde kabile reisleri kendi çıkarları, hırsları uguruna birbirlerine üstünlük kurmak için çekişme halindeydi. Böyle bir ortamda barış sağlamak çok zor olduğu için sağlanan barışlarda kısa süreli ve etkisiz oluyordu. Toplumsal hayata bakıldığı zaman hem çok eşlilik bu dönemde popülerdi hemde kölelik yaygındı. Toplumsal statü de güç kabile reislerinin elindeydi.

Cahiliye döneminde neler oldu

Arap Yarımadasında Ticaretle geçimini sağlayan kabileler dışında ki temel geçim kaynağı olan tarımın en verimli olarak işlendiği yer Yemendir. Yemen dışındaki bölgelerde ticaret ve hayvancılık yapılırken sadece Yemen’de tarıma elverişlidir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim de biz insanoğlu için yer alan ayetlerde ki en büyük haramlardan birisi olan içki içmek İslamiyet öncesi Arap Yarımadasında çok yaygındı , öylesine yaygın ki Arap edebiyatına baktığımız zaman şairlerin şiirleri bile çoğunlukla Şarap üzerineydi. Konunun başında da belirttiğimiz gibi o dönemde tarım sadece Yemen’de, ticaret de kabile reislerinin kontrolünde olduğu için bunların dışında en yaygın olarak yapılan işlerden birisi de Tefecilikti.

Yüce Allah (c.c) özellikle bu dönemi, ve Arapların bu özelliğini kast ederek faiz yemenin zararini (Ali İmran 3/130) belirtmiştir. Toplumsal yapının hemen hemen hiç olmadığı çok evliliklerin normal olarak karşılığındı bu karanlık dönemde yapılan bir diğer büyük günah da fuhuşdu ayrıca bu dönemde her ne kadar erkeğin birden fazla kadınla ilişki içinde bulunması ne kadar normal karşılansa da kadınların da birden fazla eşinin bulunması normal olarak karşılanıyordu Hatta bazı fuhuş yapan kadınların tanımaları için evlerinin görünen yerlerine bayrak astıkları da rivayet edilirdi. Ayrıca kadına değer vermeyen, adeta birer eşya gibi kullanıldığı ve kadınlara mirasçı gözüyle bakıldığı bir dönemdi. Bu dönemde Arapların en kötü adetlerinden birisi de kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesiydi ve bunu kız çocuğu çirkin doğduğu için yapan kabileler de vardı.

 

Toparlamak gerekirse, Yüce Allah (c.c) insanlara iyiliği, doğruluğu, kurtuluşu, cenneti vaad ettiği ve bunu yaparken tek koşulun kalpten la ilahe illallah ilkesine bağlanmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Rabbimize bizim peygamber efendimiz Hz Muhammed (s.a.v)in ümmetinden olma şerefini verdiği için ne kadar şükür etsek az.

Cahiliye döneminin özellikleri

  • Putlara Taparlardı; Cahiliye döneminde Allah (c.c) varlığını kabul etmekle birlikte putlara tapıyorlardı. 
  • İçki İçerlerdi; Şarap içmek adeti çok yaygındı.
  • Kumar Oynarlardı; Cahiliye çağında kumar da çok yayılmıştı.
  • Tefecilik Yaparlardı; Tefecilik almış  başını yürümüştü.
  • Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi.
Paylaş

Yorumlar