Borçtan Kurtulmak İçin Peygamberin Tavsiye Ettigi Dua

0

 Bir  arzusu, isteği  gerçekleşmesi için  Yüce Mevlaya  yalvarma, yakarış, Cenab-ı Hakka  seslenmek için söylenen genellikle sıraya dizilmiş kalıp sözler tümüdür. Günahların bağışlanması için Yüce Yaratana yalvarmaktır. Dua, kulun Yüce Yaratıcısı  ile başbaşa kalıp O’na perdesiz olarak yaklaşıp arzuhal etmesidir.  Kişi içtenlikle dua ederse kalbi ferahlar, üzüntüleri azalır, huzura kavuşur. Duanın zamanı ve mekanı yoktur, İnsan camide evde, yürürken, otururken her türlü yer ve zamanda dua edebilir.

 

Borçtan kurtulmak için şu dua okunur

 

Alemlerin Efendisi Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor: “Ey Allah’ım! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muh hafaza et, beni fazlınla Senden başkalarınd dan müstağni kıl!” (Tirmizi, Dua, 110)

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki, onunla dua edersen dağ kadar borcun olsa Allah  Teala onu ödemeye muvaffak kılar: De ki ey Muâz
Al-i İmran süresi, 26. ayeti kerime: “Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelil kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.”

Anlamı: “Ey dünya ve ahiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağni kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemi, X, 186)

Borcu olan bir kimse sabah namazını kıldıktan sonra üçyüz defa şu duayı okur:  el-A’râf, 89) âyeti kerime: “…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.”  dua niyetiyle okur  ve her yüz defanın sonunda: “Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye Cenab-ı Allah’tan duada bulunmalıdır.

Paylaş

Yorumlar