BİSMİLLAHİLLEZİ LA YEDURRU DUASI OKUNUŞU VE ANLAMI

0

“Bismillahillezi lâ yedurru..” Duası Anlamı, Okunuşu ve Fazileti. Bu duayı sabah akşam üç defa okuyana hiçbir şey zarar veremez.

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kim her sabah ve her akşam üç defa:

Bismillahillezi La Yedurru Duası Arapça Okunuşu:

Bismillahillezi La Yedurru Duası Türkçe Okunuşu:

Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim.

Bismillahillezi La Yedurru Duasının Anlamı:

İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi işitir ve bilir» derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13)

Duanın Rivayeti

Ebân b. Osman (radıyallahu .yurduğunu rivayet etmiştir:

“Kim akşamleyin üç defa;

Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym diyerek dua ederse, sabaha kadar apansızın bir bela kendisine isabet etmez. Kim de sabahleyin üç defa (aynı şekilde) dua ederse, akşama kadar aniden bir musibetle ve belayla karşılaşmaz.” (Müslim, Zikr, 37)

Bu hadîs-i şerîfi Hz. Osman’dan oğlu Ebân duyup rivayet etmişti. Bir gün Eban felç oldu. Bu hadîsi ondan işiten biri, Eban’ın yüzüne bakmaya başladı. Bunu farkeden Eban: “–Niçin bana öyle bakıyorsun? Allah’a yemin ederim ki ben Osman adına yalan uydurmadım. Osman da Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) adına yalan uydurmadı. Fakat felç olduğum gün bir şeye öfkelenmiştim de o duayı okumayı unutmuştum.” dedi. (Ebû Dâvûd Edeb 101/5088) Muhaddis ve fakih bir tâbiî olan ve yedi yıl Medine valiliği yapan Ebân’ın, bu duayı her gün muntazaman okuması, o mübarek neslin bu derin manalı duaya verdiği ehemmiyeti göstermektedir.

Paylaş

Yorumlar