Berzah alemi nedir? Kısaca

0

Alem-i berzah: Ölülerin ruhlarının kıyamete kadar bulunacağı yer manasında kullanılır.

Berzah kavramı sözlükte; iki şey arasındaki engel, iki denizin birbirine kavuşmasına engel olan kara parçası, kanal, geçit, boğaz anlamlarına gelir. İslami bir terim olarak ise berzah, ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan ara döneme denir.’ Berzah, ölümle başlar ve kıyametin kopmasından sonra gerçekleşecek olan yeniden dirilişe kadar devam eder. Bu döneme kültürümüzde kabir hayatı, kabir alemi de denir.

Kabir Alemi Nedir? Kısaca

Kültürümüzde, ölen insan usulüne uygun olarak yıkanıp kefenlendikten sonra mezarlığa defnedilir. Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), bu durumu bir hadisinde şöyle ifade etmiştir: “Kabir, ahirete giden yoldaki konaklama yerlerinin ilkidir. Kişi ondan sağ salim kurtulursa sonrası daha kolay olur. Eğer kurtulamazsa sonrası daha çetin geçer.”(İbn-i Mace, es-Sünen, Zühd, 32)

Ölen insan ilk olarak kabirde hesaba çekilecektir. Münker ve Nekir melekleri ölen kişiyi kabirde sorgulayacaklardır. Buradaki sorguya göre ölen insan ya berzah aleminde rahat edecek ya da sıkıntı çekecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.” (Titmizi, Sıfattü’l-Kıyame,26.) buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir.

İnsan, dünyadaki yaşayışına göre kabir hayatında ya rahat edecek ya da sıkıntı çekecektir. İman eden, ibadetlerini yerine getiren ve iyi bir insan olarak yaşayanlar için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olacaktır. İnkarcılar ve günahkârlar ise kabirde hak ettikleri şekilde azap göreceklerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu konuda son derece duyarlı olmuş, dualarında sık sık kabir azabından Allah’a (c.c.) sığınmıştır. Örneğin bir duasında Rabb’ine (c.c.) şöyle yakarmıştır: “Allah’ım! Kabir azabından, cehennem azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden… sana sığınırım.” (Buhari, Cenaiz,87.)

Paylaş

Yorumlar