Berat ne demek? Berat Kandili anlamı ve önemi nedir?

0

Berat nedir? Berat Kandili nedir? Berat Kandili ne zaman? Berat gecesinin önemi ve fazileti nedir?

Beraat kelimesi sözlükte, ’’borçtan, cezadan ve sorumluluktan kurtulmak; temize çıkmak, uzak olmak, ilişkiyi kesmek’’ manalarına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de şu iki anlamdadır:

a. Kurtuluş belgesi:

‘’Şimdi sizin kafirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berat
mı var?’’(Kamer suresi, 43. ayet)

b. Müşriklerle her türlü ilişkiye dikkat kesmek, onlardan uzak durmak:

‘’Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!’’

Berat kelimesi, hadislerde genellikle ‘’günahtan kurtulma, bir işten veya topluluktan uzak
durma’’ anlamlarında kullanılmıştır. Berat, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Şaban ayının 15. gecesine “Berat Gecesi” denmiştir. Müminler; bu mübarek geceyi değerlendirip, tövbe ve istiğfarla günahlardan temizlenmeye çalıştıkları için, bu isimle anılmaktadır.

Dinimizde,  Allah Azze ve celle nin affının, lütfunun bol bol ihsan edildiği bir çok bereketli ve feyizli mübarek gece vardır. Bu mübarek gecelerden biri de, Şaban ayının 15. gecesi olan ‘’Berat Gecesi’’dir.
İslam alimleri; borçtan, günah ve cezadan kurtuluş anlamına gelen ve müminlerin günahlardan
kurtulup berat etmesi anlamını tabir eden bu mübarek gecenin faziletini beş esasta toplamışlardır:

1. Berat gecesi, rahmet ve bereket gecesidir.

Allah Azze ve celle, bu gece güneşin batışından itibaren dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek fecre
kadar kendisine yönelen, dua ve istiğfarda bulunan kullarını bağışlar. Resulullah (s.a.v.) şöyle
buyurmuştur:
‘’Allah Azze ve celle, Şaban’ın 15. gecesi dünya semasına (rahmetiyle) tecelli eder ve (Beni) Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarının sayısından daha fazla kişiyi bağışlar.’’ (İbn Mace, İkame, 191)

2. Berat gecesi, müminler için mağfiret gecesidir.

Peygamberimiz (s.a.v.):
‘’Allah Azze3 ve celle, Şaban ayının yarısında (kullarına rahmetle) bakar ve herkesin günahını affeder. O’na şirk koşanı ve müşahini (Müslümanlara düşmanlık eden, kin besleyenleri) affetmez.’’ (İbn Mace, İkame, 191)
Bu mübarek gecede, tövbe etmedikleri sürece; büyücülerin, içki içmeyi bırakmayanların, kin (nefret) besleyenlerin,  zina edenlerin, af ve mağfiretten istifade edemeyecekleri haber verilmiştir.

3. Beraat gecesinde, yapılan ibadetlerin, fazileti ve bereketi çoktur.

Okunan Kur’an-ı Kerimlerin, edilen dua ve niyazların fazileti ve bereketi çoktur Müslümanların
bu fazilet ve berekete ulaşabilmeleri için Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) şu tavsiyede bulunmuştur:

‘’Şaban ayının yarısı gecesi (Berat Gecesi) olunca, onu ibadet ve taatle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Allah, o gece güneş batınca dünya semasına (rahmetiyle )tecelli eder ve fecir doğana kadar: ’Yok mu benden af isteyen affedeyim; Yok mu benden rızık isteyen vereyim; yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim (beladan kurtarayım) Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?’ buyurur.’’(İbn Mace, İkame, 191)

4. Beraat gecesi; birçok sırlar ve anlamlarla doludur.

Bu gece, amellerin, rızıkların, ecellerin, hastalıkların yazılıp ayrıldığı ve görevli meleklere teslim
edildiği bir gecedir. Yani bu gece, bir yıllık mukadderatın yazıldığı gecedir. Bununla ilgili Ku’an’da
şöyle buyurulmaktadır:

‘’Ha.Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu(Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik.
Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir.’’(Duhan suresi, 1-5. ayetler)

Tefsir alimlerinin çoğunluğuna göre; ayette geçen Mübarek Geceden maksat Kadir Gecesi’dir.
Ancak bazı alimlere göre de, Mübarek Geceden maksat Berat Gecesidir ki, bu geceye
“Rahmet Gecesi”, “Bereketli Gece” isimleri de verilmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, bu
gecede mü’min kullarına beratı bu gecede yazmaktadır.8

Bu alimlere göre Kur’an-ı Kerim, bu gecede topluca dünya semasına indirilmiş, Kadir Gecesi’nde ayet ayet Resulullah (s.a.v.)’e indirilmeye başlanmıştır.  Her hikmetli ve önemli iş veya her sağlam olması gereken işler, o gecede ayrılıp görülür ve bölüştürülür. Yerine getirilmek ve uygulanmak üzere, özel bir şekilde yazılır. Bu seneden, gelecek seneye kadar meydana gelecek hadiselerin hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlikler, fakirlikler, ölümler, doğumlar, hep bu senede kaydedilir. Bunun Levh-i
Mahfuz’dan alınıp yazılmasına berat gecesi başlanır, Kadir Gecesi bitirilir. Rızık nüshası Mikail (a.s.)’a, savaşlar, depremler, Ay tutulmaları ve yıldırımlar nüshası Cebrail (a.s.)’a, ameller nüshası, dünya göğü sorumlusu İsrafil (a.s.)’a, musibetler ve belalar nüshası Azrail (a.s.)’a verilir.

5. Bu gece; Peygamberimiz (s.a.v.)’e, ümmeti hakkında umumi şefaat hakkının verildiği gecedir. Çünkü Resulullah (s.a.v.)Şaban’ın on üçüncü gecesi, ümmeti hakkında şefaat isteğinde bulundu. Üçte biri verildi. On dördüncü gecesi istekte bulundu, üçte ikisi verildi. Sonra on beşinci gecesi istekte bulundu hepsi verildi. Ancak Allah’tan deve kaçar gibi kaçanlar hariç. Ayrıca, bu gece Zemzem suyunun çoğaldığı da bildirilmiştir.


Ölünün dili olsa, diyecekti ki sana:
Ben fırsatı kaçırdım, tevbe et günahına.
(M. Necati Bursalı)

Peygamberimiz (s.a.v)’in Şaban ayını nasıl geçirdiğini Hz. Aişe (r.a.) şöyle anlatır:

‘’Nebi (s.a.v.)’in, tam tamına Ramazandan başka bir ayı oruçlu geçirdiğini görmedim. Ve ben onun Şaban ayından da daha çok oruç tuttuğu başka bir ayını görmedim. Bazen de o, Şaban’ın tamamını oruçlu geçirirdi.’’ (Sünen-i Tirmizî, C.3, sh.114)

Allah’ın rahmet ve mağfiretinin müminler üzerine sağanak sağanak döküldüğü bu gecede, ihlaslı bir kalple Allah’a yönelmeli, böyle mübarek bir gecenin feyzinden hakkıyla istifade edebilmek için gayret sarfetmeli ve bu fırsatı kaçırmamalıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

‘’De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin!
Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.’’ (Zümer suresi, 53. ayet )


‘’Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.’’  (A’raf suresi, 55. ayet)

Beraat Gecesinden Alınacak Dersler:
1. Mü’min bu gece, tam bir uyanıklıkla Allah’a yönelmeli, O’nun rahmetine sığınmalıdır.
2. Mü’min, bu gece yaşadığı hayatın muhasebesini yapmalı, günahlarına tevbe etmelidir.
3. Resulullah (s.a.v.)’in şefaatine nail olmak için, onu örnek ve önder olarak kabul etmeli,
onun yoluna, davasına sahip çıkmalı ve bu yolda sabırla mücadeleye devam etmelidir.
4. İnsanı, bu gecenin rahmet ve bereketinden uzaklaştıran; kin, nefret, haksızlık, anababaya isyan gibi kötü huylardan uzak durulmalıdır.
5. Mü’min bu gece, geçmişlerini rahmetle ve hayırla anmalı, onlara dua etmeli, söz ve
davranışlarıyla aile fertlerine, çocuklarına ve çevresine güzel örnek olmalıdır.

Berat Kandili gecesi ( 3 Yasin-i şerif) ve Berat Duası

Berat Kandili gecesi ( 3 Yasin-i şerif) ve Berat Duası

Berat Gecesinin ibadeti, namazı, önemi ve duası

Berat Gecesinin ibadeti, namazı, önemi ve duası

Berat Kandili namazı Berat gecesinde yüz rekatlık namaz

Berat Kandili namazı Berat gecesinde yüz rekatlık namaz

Paylaş

Yorumlar