Berat kandili önemi nedir? Berat gecesi faziletleri nelerdir

0

Receb ayı ile başlayan bereket ve rahmet dolu günler, Regaip ve Mirac Kandili’nin ardından Şaban ayı ile devam ediyor. Şaban ayının her günü değerlidir. Fakat bilhassa 14’ünü 15’ine bağlayan gece, Berat Kandili olarak adlandırılmış ve Resul-i Ekrem Efendimiz tarafından da muhtelif ibadetlerle değerlendirilmiştir.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

İslami aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir. Kur’an’da bu gece hakkında şöyle denir:
“Her hikmetli iş, tarafımızdan emredilerek, o gece tesbit ve tayin edilir.” (Duhan, 44/4).
Yüce Peygamberimiz şu hadisinde, bir bakıma yukarıdaki ayeti açıklamaktadır: “Bir sene içinde doğacak ve ölecek olanlar bu gecede kararlaştırılır ve kaydedilir. Bu gecede canlıların geçimleri düzenlenir. Kulların bütün yaptıkları da bu gece Allah’a arzolunur.” Demek ki Berat Gecesi senelik planın yapıldığı gecedir. Ölecek miyiz, rahatlayacak mıyız, başımıza bir bela gelecek mi, bir felaketten kurtulacak mıyız, dürüst kalacak mıyız, Allah’ın sevdiği bir kişi haline mi geleceğiz, kısacası hayatımızın her anı ile ilgili kararlar bu gece alınmaktadır. Öyleyse Berat Gecesinden sonraki bir senenin bizim  için hayırlı olması için, o gece elimizden geldiğince ibadet etmeli, geceyi Kur’ân okumak, hadis okumak ve namaz kılmakla geçirmeliyiz. Peygamberimiz şöyle buyuruyorlar: “Beş gece vardır ki, onlarda dualar reddolunmaz: Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şaban’ın yarısında (Berat) gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri.” Yine Peygamber Efendimiz bu gece Yüce Allah ta’ rafından şöyle seslenildiğini haber vermiştir: “Af dileyen vok mu, bağışlayayım. Rizik isteyen yok mu, rızık vereyim.”

Not: Berat Kandili 7 Nisan 2020 Salı günü idrak edilecek.

BERAT GECESİNİN FAZİLETİ

Bu gece, neredeyse Kadir Gecesi kadar değerli bir gece olduğu halde, Kadir Gecesi, Ramazan ayı içinde gizlenmiş; fakat Berat gecesi, Şaban ayında hangi gün ve gece olduğu bir lütuf olarak bildirilmiştir. Hz. Aişe Validemiz şöyle anlatıyor:

“Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)  bir gece kalktı ve namaza durdu. Nihayet secdeye vardı. Secdesini o kadar uzattı ki, ben ruhunun kabzedildiğini (vefat ettiğini) düşündüm. Kalktım, yanına vardım. Parmağına dokunuverdim. Canlı olduğunu görünce geri döndüm. O esnada secdede bulunan Allah Resûlü sızlanıyor, yalvarıyor ve şöyle diyordu:

“Allah’ım! Azabından affına sığınıyorum, gazabından rızana sığınıyorum. Senden yine Sana sığınıyorum. Seni, ben, Senin kendini övdüğün gibi asla övemem! Seni, ancak Sen övebilirsin. Zatına layık övgüyü, ancak Sen yaparsın, Allah’ım!”

Allah Resulü  başını secdeden kaldırdı, namazını tamamladı ve dedi ki:

-Ey Aişe! Bu gecenin hangi gece olduğunu biliyor musun?

-Allah ve Resûlü daha iyi bilir.” dedim.

-Bu gece, dedi, Şaban’ın yarısı, yani 15. gecesidir. Allah Azze ve celle bu gece kullarına ve kullarının fiil ve davranışlarına bakar. Bağışlanmak isteyenleri bağışlar, merhamet dileyenlere merhamet eder. Kin, hased ve kötü amel sahiplerini tevbe etmezlerse, rahmetsiz, mağfiretsiz olarak olduğu gibi bırakır.” (et-Tergîb ve’t-Terhîb, II/119)

BERAT GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER

Başka bir hadîs-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Şaban’ın yarı (15.) gecesi olduğu vakit, gecesinde ibadet için kalkınız, gündüzünde de oruç tutunuz. Zira Allah Azze ve celle, güneşin batışından itibaren rahmetiyle dünya semasına tecelli buyurur:

Bağışlanmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Dertli yok mu? İstesin de derman vereyim.

Bu çağrı, şafak sökünceye kadar devam eder.” (İbn-i Mace, İkame, 191; Ahmed bin Hanbel, VI, 238; Tirmizî, Savm, 38)

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), Receb ayından itibaren oruç, namaz ve Kur’an tilavetini artırır; Şaban ayında ise Recep ayından daha fazla ibadetle meşgul olurdu. Bilhassa Ramazan ayına erişince, artık kendisini neredeyse tamamen ibadete verirdi. Ashab-ı kiram:

“-Ya Resûlallah! Hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar (nafile) oruç tutmuyorsunuz? Neden?” diye sorduklarında Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur

“-Bu ay, Receb ayı ile Ramazan ayı arasındaki Şaban ayıdır. İnsanların ehemmiyetini anlayamadığı bir aydır. ki o ayda ameller (ibadetler) alemlerin Rabbine, kainatın Yaratıcısı’na kaldırılır, arz olunur. Ben istiyorum ki, benim amelim, ibadetim ben oruçlu ilen Allah Azze ve celle’ye arz olunsun.” (Ahmed bin Hanbel, Müsned, V/201; Nesaî, Sıyam, 70)

Allah Azze ve celle , bu bereket ve rahmet mevsiminden yeterince istifade eden kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Ya Rabbi, Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan’a ulaştır. Amin.

Ayrıca: Berat Kandili Gecesinde Yapılacak İbadet Dualar Ve Tesbihler Tıklayınız

Paylaş

Yorumlar