Berat Kandili namazı Berat gecesinde yüz rekatlık namaz

0

 Bu Gecenin manevi kıymeti fazileti çoktur. Bu Berat Kandilinde gündüzü mümkünse oruçlu olmak ve gecesinde  namaz, Kur’ân tilaveti, zikir, tesbih ve  tevbe istiğfarla geçirmeli, bu magrifet, şefaat gecesinin vesilesiyle ihtiyac sahiplerine yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi gerekir.

 

Berat Gecesi ile ilgili hadis-i şerifler

 

Bu gecenin bir adı da “Şefaat gecesi” diye bilinir.  Hz. Muhammed (sav) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah Teala’dan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi.”(Ebü Davud.)

Bu gecenin diğer bir ismi de “Mağfiret gecesi” diye bilinir. Cenab-ı “Allah (c.c) Şaban’ın on beşinci gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç, bütün müminleri mağfiret eder.” buyuruyor Peygamberimi (sav) ( İbn Mâce.)

Hz. Muhammed (sav) Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay, Şâban ayı idi.

Hz. Âişe  annemiz  (ra) şöyle dedi:

Resülüllah (sav)  hiçbir ayda, Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi.

Diğer bir  hadiste şöyledir:  (Müslim, Sıyâm 176; İbni Mâce, Sıyâm 30), “Pek az bir kısmı hariç Şaban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi.” nakledilmektedir. (Buhâri, Savm 52; Müslim, Sıyâm 177. Ayrıca bk. İbni Mâce, Sıyâm 30)

Resül Ekrem (s.a.v) “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir” buyuruyor. Peygamberimiz (sav) ( İbn Mâce.)

Başka bir hadis’te,”Kim bayram gecesini ve Şâban ayının on beşinci (Berat) gecesini ibadetle ihya ederse, (geçirirse) kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez” buyuruyor  Peygamberimiz (sav) (  İbn Mâce.)

 

Berat Gecesinin Önemi 

 

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor;  Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra  Cenab-ı Allah (c.c) rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: “İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.” Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.”(İbni Mâce, İkame, 191)

 

Berât gecesinde kılınacak  yüz rekatlık namaz

 

Eğer kaza namazı  borcu olanlar varsa, kaza namazlarını kılmaları, hiç değilse bir günlük kaza namazlarını kılabilirler.

Berât gecesinde kılınacak namaz

Berât gecesinde yatsı namazından  sonra iki rekat’da bir selâm vermek üzere yüz rekâtlık bir namaz kılınır. Her rekâtta Fâtiha şerif arkasından  on defa  İhlas süresi  okunur. On kere  İhlas süresini  okumaya gücü yetmeyenler   beş yada üç defa  okurlar. Bu namaz  bittikten sonra  istediği  kadar salavât-ı şerife ve ihlaslı  bir kalp ile  tevbe ve istiğfar edip Cenab-ı  Allah  (c.c)  istediği ne varsa  dünyevi ve uhrevi dileklerini ve isteklerini belirtir.

 

Berat Gecesinde kimler affedilmez

 

“Muhakkak ki, Allah Teala Şâban’ın on beşinci gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalbleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”(İbni Mâce, İkame, 191.)

“Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur, ancak kâhin, sihirbaz yahut müşahin (çok kin güden) veya içkiye düşkün olan veya ana babasını inciten yahut zinaya ısrarla devam eden müstesna.” ( et-Tergîb ve’t-Terhib, II/118.)

” Cenab-ı Allah (c.c) Şâban’ın on beşinci gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlarla Allah (c.c.) ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.”(İbni Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizi, Savm, 38.)

 

 

 

Paylaş

Yorumlar