Berat Kandili Gecesinde Yapılacak İbadet Dualar Ve Tesbihler

0

  Önemli gecelerden biri olan Berat Gecesinin fazileti, önemi ve kıymeti, Berat Kandilinde amel defteri yeniden yazılır

Berat (Berâet), Arapça’da temize çıkmak demektir. Berat Kandili diğer bir yandan da Rahmet Gecesi gibi adlarla da bilinir. Bu gece yani Berat Kandili gecesinde fazileti önemi büyük bir gecedir. Bu  önemli kıymetli, gecede amel defteri yeniden yazılır. O sene içerisinde doğaca ve ölecek olanlar ile rızıklar Berat Kandili gecesinde amel defterine yazılır.

Resül Ekrem  (sallallahu aleyhi ve sellem) Berat Gecesinin kıymetini şöyle buyurmuştur;

  • Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.
  • Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.
  • Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.
  • Bu gece herkesin amelleri  Cenab-ı Allah (c.c) arz olunur.

.

 

Berat Kandili Gecesinde Yapılacak İbadet Ve Dualar

Hz. Aişe (ra.anh) dan şöyle rivayet ediliyor : Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu gece  hakkında şöyle buyurmuştur:

“Cebrail (aleyhisselam)  bana gelip şöyle dedi:”Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir.  Cenab-ı Allah  bu gece cehennemden Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den azat eder. Ancak bu gecede  Cenab-ı Allah şu kimselere rahmet nazarıyla bakmaz. Kendisine şirk koşanların, müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asi olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. ” Beyhaki,et-Tergib ve’t-Terhib, II 471, V.162 ). (Tirmizi, Savm,39; İbn Mace. İkame,191).

 

Diğer bir hadis-i şerifte Hz. Aişe (ra.anh) annemizden şöyle naklediliyor:

Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)  geceleyin kalkıp namaza durdu. Secdeyi o kadar çok uzattı ki, ruhunu teslim ettiğini zannettim. Onu böyle hareketsiz görünce kalkıp baş parmağını hareket ettirdim, hareket edince yerime geri döndüm ve secdesinde şöyle dua ettiğini işittim: “Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınır, senden yine sana sığınır (iltica ederim). Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin.” .( Müslim.Salat. 2229). Başını secdeden kaldırıp namazdan kalkınca:

-Ey Aişe (Hümeyra) ! Efendimiz (s.a.v) in senin hakkını yerine getirmediğini mi zannettin? Buyurdu. Ben:

hayır, vallahi Ya Resulellah ! Secdeyi uzatmandan dolayı ruhunun kabzedildiğini zannettim” dedim. Bunun üzerine  Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurdular:

-Bu gece hangi gecedir biliyor musun?. Hz. Aişe:

-Allah ve Resulü daha iyi bilir” deyince, Efendimiz (s.a.v):

-Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir.  Cenab-ı Allah Şaban’ ın on beşinci gecesinde kullarının haline muttali olur, bağışlanma dileyenleri bağışlar, yardım dileyenlere yardım eder, kin tutan kimseleri bu hallerinden vazgeçene kadar, mağfiretinden mahrum bırakır.” (Beyhaki, et-Tergîb ve’t-Terhib, II,472.473)

 

Berat Gecesinde Edilecek  Dua

“Allah’ım ! şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan, oradan sil Ya Rabbi ! Çünkü Sen buyuruyorsun ki¸ “Dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O’nun katındadır” (Ra’d süresi Ayeti kerim 39)

Efendimiz Hz. Peygamber  (s.a.v) Berat Kandili duası şöyledir

“Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim”

 Berat Kandilinde  yapılacak başka bir  dua

“Bismillâhirrahmanirrahim. Eüzu bi-afvike min ikâbike ve eüzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

 

 Berat Kandilinde yapılacak tevbe istiğfar  tesbihi, duası şudur

  • “Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azim el-kerim,
  • ellezi lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyümü ve etübü ileyhi,
  • tevbete abdin zâlimin li-nefsihi, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşürâ.
  • Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû,
  • hüve’t-tevvâbü’r-rahim.”

 

.Şaban Ayı içinde tutulan orucun fazileti

Zeyd oğlu Üsame (ra.anha) den şöyle rivayet ediliyor: ” Ya Resulellah! Sizin Şaban ayında tuttuğunuz oruç kadar hiçbir ayda oruç tuttuğunuzu görmüyorum” dediğimde şöyle buyurmuşlardı:

“-Bu ay, Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gafildir. Bu ayda ameller, Alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu nedenle ben de amelimin oruçlu iken Allah (c.c) yükseltilmesini istiyorum”.( Nesai.Savm.70. et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 467)

 

Berat  Kandili Gecesinde Kimlerin Duası Kabul Olunur

a) Peygamberimiz şöyle buyuruyor: Cenab-ı Allah (c.c) “Şaban’ın on beşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. ” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizi, Savm, 38)

b)  “Şu beş gecede yapılan dualar kabul edilir, geri çevrilmez. Regaip Gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi,(Berâet gecesi) Cuma geceleri, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban Bayramı gecesi” (İbn-i Asâkir; Muhtar’ul- Ehadis. H.568)

 

Paylaş

Yorumlar