BERAT GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR?

0

Üç Aylar’ın son kandili ve mübarek Ramazan ayının habercisi Berat Kandili, 7 Nisan 2020 salı günü ihya edeceğiz. Bu mübarek gecede, bir yıl içinde olacak bütün işler hükme bağlanıp, ifası için Allah Azze ve celle tarafından meleklere verilir. Berat Kandili’nin gündüzünü oruçlu, gecesini ibadet ve dua ile geçirmek güzeldir.

Berat Arapça berae-beraet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Beraet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması ya da yükümlülüğünün bulunmaması” manasına gelir. Şaban ayının on beşinci gecesinde Müslümanların  Allah Azze ve celle’nin affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak bu geceye Berat gecesi denmiştir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “Şaban’ın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” anlamlarına gelen birleşimler kullanılmaktadır.

BERAT GECESİNİN ÖNEMİ

Mağfiret Gecesi Berat Kandili; Şaban ayının 15. gecesdir. Bu mübarek geceye bereketli ve feyzi bol bir gece olması, günahların af edilip temize çıkarılma nedeniyle “kurtuluş gecesi” ve kulların ihsana ermeleri sebebiyle de “rahmet gecesi” gibi isimlerle anılır. Bu geceyi ibadetle geçirmenin büyük sevabı vardır.

Resul-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v), “Allah Azze ve celle -rahmetiyle- Şaban’ın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Savm”, 39; İbn Mâce, “İkāme”, 191).

Hz. Aişe r. anha validemiz Berat gecesi için şöyle demiştir: Allah’ın Resulü bir gece kalktı, namaz kıldı. Namazda secdeyi o kadar uzattı ki öldü sandım. Elimle ayağına hafifçe dokundum. Kımıldadı, sevindim. Tekrar döndüm. O uzun secdesinde şöyle dua etmekteydi: “Allahım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyor, senden yine sana sığınıyorum. Şanın yücedir. Sana yaptığım övgüyü, senin kendi zatına yaptığın övgüye denk bulmuyorum. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim.” Mübarek olan bu gecenin diğer bir ismi de mağfiret gecesidir. Fakat, yine hadisi şeriflere dayanarak şu kişilerin bu mağfiretten istifade edemeyecekleri belirtilmiştir:

Allah’a şirk koşanlar.

Babasına ve annesine asi olanlar.

Komşu ve akrabayla ilişkiyi kesenler.

Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenler.

İçki içmekte ısrar edenler.

Şunu da belirtmek gerekir ki, Cenabı Hakk’ın mağfiretinden nasibi olmayanlar böyle gecelerin affına rağmen tövbe etmemekte ısrar edenlerdir. Kibirine yenik düşenlerdir. Resulullah sallallahu aley vesellem berat kandilinin fazileti için şöyle buyurmuştur: Şaban’ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, “Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der” buyurmuştur (İbn Mace, “İkame”, 191)

Paylaş

Yorumlar