Bayram namazının kılınışı

0

BAYRAM NAMAZI

Müslümanların İki bayram namazı vardır:  Bunlardan biri, Ramazan Bayramı
namazı, diğeri de Kurban Bayramı namazıdır. Bayram namazlarının vakti, güneşin doğmasından takriben 45 dakika sonra başlayıp kaba kuşluğa kadar vakittir.

Bayram namazının kılınışı
Bayram namazları ikişer rekattır tek kılınamaz  cemâatle kılınır.
“Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya uydum imama” diye niyet edilir.  Tıpkı sabah namazının
farzı gibidir, fazla olarak her rek’atte üçer tekbir vardır.
Üçü, birinci rek’atte Sübhâneke süresinden sonra Fâtiha süresinden  önce; üçü de ikinci rek’atte kırâatten; (süre yada
üç âyetten) sonradır. Bu altı tekbiri getirmek vâciptir. Her iki rekatın rükü tekbirleri de vâcip olan tekbîrlere yakın olduğundan vâciptir. İftitâh tekbîri her namazda olduğu gibi bayram namazlarında da farzdır. Diğer tekbîrler sünnettir.

Bayram namazlarında hutbe, namaz kıldıktan sonra okunur.  Hutbenin konusu, Ramazan bayramında sadaka-i fıtır yani fitreden, kurban bayramında da kurbandan söz edilir.

Teşrik tekbiri ,Kurban bayramının arefe günü sabah namazı kıldıktan sonra getirilir, bayramın 4. günün ikindi namazına kadar 23 vakit namazda, farzdan sonra teşrik tekbiri okumak vâciptir.

Teşrik tekbiri şöyle okunur:
Allâhü Ekber Allâhü Ekber. Lâ ilâhe İllallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.
Bu tekbiri her mükellef kadın  yada erkeğin, -Namazı ister cemâatle ister tek başına kılsın, ister müsâfir, ister
mukim olsun- farzın selamından  hemen  arkasından okumaları vâciptir.

 

Paylaş

Yorumlar