Bakara süresinin Kuranda kaçıncı sayfa kaçıncı cüz ve verdiği mesaj

0

Medine’ nazil olmuştur.  İniş sırası 87, âyet sayısı 286’dır.  Bakara Suresi Kuranda 2. ve 3. Cüzde yer alır. Bakara suresi Kur’anda 2. sayfada başlayıp 50. sayfada son bulur.  Kuran-ı Kerimin  en uzun süresidir. Adını, Allah (c.c) Hz. Müsa aracılığı ile İsrâiloğulları’na bir inek (bakara) kesmelerini emretmesi üzerine gelişen olaylara dair 67-71.
âyetlerdeki kıssadan almıştır.

 

Bakara Suresi  Bizlere ne anlatır? Bakara süresinin bizlere verdiği mesaj 

İslâm’ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler; münafıklar, insanın
yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı; İsrâiloğulları tarihinin önemli kesitleri, İslâm’ın evrenselliği, Hz. İbrâhim (as)  kıssası, Kâbe’nin yapılışı ve kıble oluşu; yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikâh, boşama, şarap, kumar,
faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah (c.c.)  sevgisi, örnek dualar vb. konularla ilgili hükümler ve irşadlar yer verilir.

Bakara süresi daha ziyade Fâtiha  süresi, “doğru yolu bulanlarla ondan sapanlar”a işaret eden kısmının,
örnekler ve tarihî olaylarla açıklanmasına benzer.

 

Paylaş

Yorumlar