Ayetel Kürsi Duası Allahu la ilahe illa |Türkçesi Meali Verdiği Mesajlar

0

Ayetel Kürsi Duasının Bizlere Verdiği Mesajlar

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.

Ayetel Kürsi bizlere ilahin yalnızca Allah olduğunu. Allah’ın daima yaşayan daima tutan hayyu kayyum olduğunu anlatır. Allah’ın ne uykusu vardır nede gaflete düşer. Allahu Teala istemediği sürece kimse onun izni olmadan huzuruna gidemez. Ondan başka Kimse bu özellige sahip değildir. Allah kişinin herşeyini bilir ve görür. Önünde arkasında ne varsa hepsini bilir. Bizler ancak Allah izin verdiği ölçüde onun iliminden birşeyler öğrenebiliyoruz.

Allah’ın kürsîsi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır, hem yerleri hemde gökte olanları gözetmek Rabbimiz için çok kolaydır. Çünkü Rabbimiz öyle bir Rabbdir ki ulu yüce ve öyle büyük azametlidir.

 

Ayetu’l Kürsi  Türkçe Okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim

Allâhu lâ ilahe illâ hüve el-hayyul-kayyûmu lâ tehuzuhu sinetun ve lâ nevmün. Lehu mâ fî’s-semâvâti ve mâ fi’l-ardı. Men zellezî yeşfe’u ındehû illâ bi-iznihî. Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehü ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min ilmihî illâ bi-mâ şâe vası’a kürsiyyûhu’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeuduhu hıfzuhumâ ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.

 

Ayetel Kürsi Meali

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla

Allah ki, kendisinden başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O, Hayat sahi bidir (Hayy), Herşeyi ayakta ve varlık âleminde tutan O’dur (Kayyûm). O’na uyuklama ve uyku ârız olmaz. Gökler de ve Yer’deki herşey O’nundur. İzni olmadan huzûrunda şefaat etmek ki min haddine? Bütün varlıkların geçmiş ve geleceğini bilir. O’nun yaratıkları ise, O’nun dilediği kadarından başka O’nun ilminden hiçbirşeyi kavraya mazlar. O’nun hakimiyet ve saltanati gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak O’na ağır gelmez. En Yüce ve En Büyük olan ancak O’dur. (Bakara,2/255)

Paylaş

Yorumlar