Amenerresulü Okunuşu Anlamı Arapçası | Bakara Suresi 285 286 Ayetler

0

Amenerresulü  Nüzülü 

Mücahid, İmam-ı Dahhak, İmam-ı Hasan ve Abdullah b. Abbas (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir. Bu âyetler Cebrâil (a.s.) aracılığıyla indirilmiştir.   Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) bu âyetleri Mirac gecesinde aracısız olarak almıştır. Bu iki âyetin dışında, Bakara süresinin diğer âyetleri Medine’de nazil olmuştur. Başka  bir rivayette ise, bu âyetler de Medine’de Cebrâil (a.s.) tarafından gerilmiştir.((Hak Dili Kur’an Dili, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, C.2, sh. 239.)
Bazı alimlere göre de bu âyetlerden başka, Kur’ân-ı Kerim’in bütün âyetlerini Cebrâil (a.s.),
Hz. Muhammed (sav)’ e getirmiş, yalnız bu âyetleri  Hz. Muhammed (sav), Mirac gecesi bizzat vasıtasız
almıştır. ( Tefsiru’l-Kur’an, Ebu’l-Leys Semerkandi, C.1, sh. 319.)

 

Hadis-i Şerirler

 

Amenerresulü Okumanın Fazileti

Bu âyetlerin fazileti hakkında çok  sayıda hadis-i şerif bulunmaktadır.  Bu hadislerin  bazıları şöyledir:

”Kim, Bakara süresinin sonundan iki âyeti gece okursa o ikisi ona yeter.” (Sahih-i Buhari ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, C.10, sh. 159, Hd.No:2572.)

”Şüphesiz ki Cenab-ı  Allah (c.c), Bakara süresini arşının altındaki hazinesinden bana verdiği iki âyetle bitirdi. Onları
kendiniz öğrenin, kadınlarınıza ve oğullarınıza da öğretin. Çünkü o iki âyet namazdır,Kur’ân’dır ve duadır.”(Terğib ve Terhib, Hafız el-Münziri, C.3, sh. 306, Hd.No:12)

Bakara süresinin bu iki âyeti; ”Amenerrasulü”dür. Bu iki âyet, iman ve itikadın ana esasların
bildirmektedir. Ayrıca son iki âyette, yedi dua kelimesi vardır. Bakara süresi nzil olunca, Hz. Muhammed Mustafa  (sav) tarafından okundu. Efendimiz (sav.), her dua kelimesini okudukça Allah ona: ”Duanı kabul ettim” buyurdu.( Sahih-i Buhâri ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, C.10, sh. 160.)

”Şüphesiz ki  Cenab-ı Allah, gökleri ve yeri yaratmasından iki bin yıl önce bir kitap yazmıştı. İşte bundan kendileriyle
Bakara süresini sona erdirdiği iki âyet indirdi. Bunların bir evde üç gün okunması, sonra da oraya şeytanın
yaklaşması, olacak şey değil.”(Sünen-i Dârimi, C.6, sh. 439, Hd.No:3390.)

Hz. Ali (ra.anha) bu iki âyetle hakkında: ”Aklı başında, İslâm nimetine ulaşmış hiç kimse sanmam ki, bu iki âyeti okumadan uyumuş olsun” demiştir.(İbn Kesir Tefsiri, C.3, sh.1139)A

Amenerresulü  Okunuşu Anlamı Arapçası  Bakara Suresi 285 286 Ayeti Kerimeler

 

Amenerresulü  Arapça Okunuşu

 

Amenerresulü

 

 

Amenerresulü Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah (cc) ismiyle
”Peygamber ve mü’minler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Hepsi; Allah’a, meleklerine,
kitaplarına ve resûllerine iman etti. Allah’ın resûlleri arasında ayırım yapmayız. ”Ey Rabbimiz, işittik ve iman
ettik, affını isteriz, dönüş sanadır” dediler.”
”Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadarını teklif eder. Kişinin yaptığı iyilik lehine, yaptığı kötülük
de aleyhinedir. Rabbimiz, eğer unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere
yüklediğin gibi bize de yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yükleme, bizi affet. Bizi
bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın, kâfirlere karşı bize yardım et.”  Amin

Bu Ayetlerden  Çıkarılan dersler 

İman esaslarına şüphesiz ve tam olarak inanmak gerekir. Mü’min sayılmanın yolu budur.
Amenerrasulü’yü okuyan kişi Cenab-ı  Allah’ın izniyle korunur.
Her yatsı namazından sonra muhakkak  bu ayeti kerimeler okunmalıdır.
Tüm  peygamberler,  Cenab-ı Allah (c.c) seçkin kulları ve elçileridir. Birini inkâr etmek  küfürdür.
Cenab-ı Allah (c.c) emir ve yasaklarına uyacağız, işitip, itaat ettik diyeceğiz. İşittik, itaat etmiyoruz dememeliyiz.
Dönüş sadece Cenab-ı  Allah (cc)’dır Dönüş gününe hazırlıklı yapmalıdır. İnsan, unutma ve hatadan sorumlu değildir.
Cenab-ı  Allah (cc) bize gücümüzün yetmediği şeyi yüklememiştir. Tüm  emir ve yasaklar, gücümüzün sınırları
içerisindedir.
Yüce Allah (cc)’dan  başka mevlamız  yoktur. Bizi bağışlayacak olan, zafer verecek olan O’dur. O’na
yönelmeliyiz.

Paylaş

Yorumlar