Amenerrasulü Bakara Süresi 285-286. Ayetler Arapçası

0

”Amenerrasulü”, okuyanı Allah (cc) izniyle korunur. Her yatsı namazını kıldıktan sonra mutlaka bu ayetler okunmalıdır.

Amenerrasulü Bakara Süresi 285-286. Ayetler Arapçası

 

amenenresulu

 

Amenerrasulü Duasının Manası

Rahman ve Rahim olan Allah (cc) adıyla.
”Peygamber ve mü’minler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Hepsi; Allah’a, meleklerine,
kitaplarına ve resüllerine iman etti. Allah’ın resülleri arasında ayırım yapmayız. ”Ey Rabbimiz, işittik ve iman
ettik, affını isteriz, dönüş sanadır” dediler.'(Bakara Suresi, 285. ayet)

”Allah, kişiye ancak gücünün yeteceği kadarını teklif eder. Kişinin yaptığı iyilik lehine, yaptığı kötülük
de aleyhinedir. Rabbimiz, eğer unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere
yüklediğin gibi bize de yük yükleme. Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize yükleme, bizi affet. Bizi
bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlâmızsın, kafirlere karşı bize yardım et.”  (Bakara Suresi, 285. ayet)

Amenerrasulü iniş sebebi
Mücahid, İmam-ı Dahhak, İmam-ı Hasan ve Abdullah b. Abbas (ra.anha)’dan şöyle rivayet olmuştur, bu
ayetler Cebrail (as) vasıtasıyla inmemiştir. Hz. Muhammed (sav), bu ayetleri Mirac gecesinde aracısız olarak
almıştır. Bu iki ayetin dışında, Bakara süresinin diğer âyetleri Medine’de inmiştir. Diğer bir rivayette ise, bu
âyetler de Medine’de Cebrail (as) tarafından getirilmiştir.
Bazı müfessirlere göre de bu ayetlerden başka, Kuran-ı Kerim’in bütün ayetlerini Hz. Cebrail (as),
Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e getirmiş, sadece bu âyetleri  Resül Ekrem  (sav), Mirac gecesi bizzat vasıtasız
almıştır.

Amenerrasulü Duasının Fazileti

Bu ayetlerin fazileti hakkında bir çok hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu hadislerin bir kaçı şunlardır :
”Kim, Bakara süresinin sonundan iki ayeti gece okursa o ikisi ona yeter.”( Sahih-i Buharive Tecrid-i Sarih Tercümesi, C.10, sh. 159, Hd.No:2572.)

”Şüphesiz ki Allah (cc), Bakara sûresini arşının altındaki hazinesinden bana verdiği iki âyetle bitirdi. Onları
kendiniz öğrenin, kadınlarınıza ve oğullarınıza da öğretin. Çünkü o iki âyet namazdır,Kur’ân’dır ve duadır.” (Terğib ve Terhib, Hafız el-Münziri, C.3, sh. 306, Hd.No:12)

Bakara süresinin bu iki ayeti; ”Amenerrasulü”dür. Bu iki ayet, iman ve itikadın ana esasların
bildirmektedir. Ayrıca son iki ayette, yedi dua kelimesi vardır. Bakara süresi nazil olunca, Hz. Peygamber (sav)
tarafından okundu. Peygamberimiz (sav), her dua kelimesini okudukça Allah ona: ”Duanı kabul ettim” buyurdu. (Sahih-i Buhâri ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, C.10, sh. 160.

”Şüphesiz ki Allah (cc) gökleri ve yeri yaratmasından iki bin yıl önce bir kitap yazmıştı. İşte bundan kendileriyle
Bakara sûresini sona erdirdiği iki âyet indirdi. Bunların bir evde üç gün okunması, sonra da oraya şeytanın
yaklaşması, olacak şey değil.”( Sünen-i Dârimi, C.6, sh. 439, Hd.No:3390.)

 

 

Paylaş

Yorumlar