Amenerrasulü Yazılışı Arapça Türkçe ve Anlamı

0

Yatsı namazlarından sonra okunan Bakara Suresinin sonundaki iki âyet-i celileyi “Amenerrasulü” duasının fazileti ve sırları, Arapça, Türkçe okunuşu, meali

 

Amenerrasulü Fazileti 

Ebu Umame (ra.anha)’dan rivayet edildi ki, Hz. peygamber (sav) şöyle buyurdu:

“Dört şey Arşur-Rahman’ın altındaki hazineden (Cennet hazinelerinden) indirilmiştir. Bu dört şey Fatiha süresi, Ayete’l-Kürsi, Sure-i Bakara Süresi’nin sonundaki iki âyet-i celileyi Amenerrasulü ve Kevser Suresidir.” (El-Mütteki, Kenzu’l Ummal, 1/558)

“Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an 10; Müslim, Müsâfirin 255)

 

Hadis-i Şerifte Ebü Mes’ud el-Bedri (ran.anha) dan şöyle naklediyor: Hz. Muhammed (sav) buyurdular ki : “Her kim Bakara Süresi’nin sonundaki iki âyet-i celileyi (Amenerrasulü Arapça) her gece okursa ona kifayet eder.” (Buhâri, Megâzi, 12; Müslim, Müsâfirin, 255; Tirmizi, Sevâbül-Kur’ân, 4)

Amenerrasulü Arapça

amenen resülü

Bismillahirrahmanirrahim

“Amener resülu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu’minün (mu’minüne), kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih(rusulihi), la nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihi), ve kalü semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykel masir(masiru).

La yukellifullahu nefsen illa vus’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tuahızna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih(bihi), va’fu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin(kafirine).” (Bakara 285-286)

Amenerrasulü’nün Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah (c.c) Adıyla

Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, (c.c) meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (285)

Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (286)

Paylaş

Yorumlar