Altı günlük Şevval orucunu Pazartesi ve Perşembe günleri tutabilir mi

0

Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutulmasında bir sakınca yoktur ve bununla size, hem altı günlük Şevval orucunun sevabı, hem de Pazartesi ve Perşembe günleri orucunun sevabı yazılır. Değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymîn (r.anha) bu konuda şöyle demiştir:

“Bu altı günlük Şevval orucu, Pazartesi ya da Perşembe günlerine denk gelirse, bu takdirde hem altı günlük Şevval orucu niyetiyle, hem de Pazartesi ya da Perşembe orucu niyetiyle Pazartesi orucunun sevabına nail olur.” Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Ameller, ancak niyetlere göre geçerlilik kazanır. Herkes ancak niyet ettiğinin karşılığını alır. Kimin hicreti, (niyet ve kasıt olarak) Allah ve Rasûlü için ise, onun hicreti (sevap ve ecir olarak) Allah ve Rasulü içindir. Kimin de hicreti dünyadan bir menfaat elde etmek ya da bir kadınla evlenmek için ise, onun da hicreti, hicret ettiği (gâye) içindir.”( Buhârî; hadis no: 1/9 (1). Müslim; hadis no: 1907.Ebu Davud; hadis no: 220. Tirmizî; hadis no: 1647)

 

Bir kimse, 6 günlük Şevval orucunu Zilkâde ayında tutarsa, bu 6 günlük oruca has olan sevabı elde edebilir mi?

Bir kimse, hastalık, adet kanının gelmesi ya da loğusa olması gibi bir özür nedeniyle orucunun kazasını veya 6 günlük Şevval orucunu tutamayıp ertelemiş ise, bu oruca has olan sevabı elde etmesinde hiçbir şüphe yoktur. Nitekim İslam alimleri böyle belirtmişlerdir. Fakat bir kimsenin hiçbir özürü olmadan orucunu tutmayıp Zilkade veya başka bir aya ertelemişse, hadisin zahiri, bu kimsenin 6 günlük oruca has olan sevabı elde edemeyeceğine delalet eder ve mutlak oruç olarak kalır (herhangi bir nafile oruç hükmünde olur).” (Abdurrahman b. Nasır es-Sa’dî; “el-Fetâvâ’s-Sa’diyye; s: 230)

Paylaş

Yorumlar