Allah’ın sıfatları kaç tane Allah’ın sıfatları Allah’ın sıfatları anlamları

0

Yüce Allah, üstün sıfatlara sahip, eksik sıfatlardan uzaktır.  Allah’ın  sıfatları 14 tanedir. Bu sıfatları Kurân’ı Kerim bize haber veriyor.  Cenab-ı Allah’ın sıfatları  şunlardır:

 

Allah’ın sıfatları  ve Allah’ın sıfatlarının  anlamları

1. Vücud: Allah vardır. Evrenin düzenli bir şekilde yaratılışı, O’nun var olduğunu gösteren en büyük delildir.

2.Kıdem: Allah’ın varlığının bir başlangıcı yoktur. Allah sonradan yaratılmış bir varlık değildir. Ne kadar öncelere gidersek gidelim, Allah’ın bulunmadığı bir zamana rastlayamayız.

3.Beka: Allah’ın varlığının bir sonu yoktur. İleriye doğru ne kadar gidersek gidelim, Allah’ın bulunmadığı bir zaman olmayacaktır. Her şey yok olacak, yalnız Allah yok olmayacaktır.

4.Vahdaniyet: Allah birdir, O’ndan başka tanrı yoktur. Evrende ne yaratılmış ise, hepsini O, tek başına yaratmıştır. O’nun evrende eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Evrende iki veya daha çok Tanrılar bulunsaydı, kainattaki bu düzen bozulurdu.

5.Muhalefetün lil-havadis: Allah, sonradan yaratılan varlıklara benzemez. Evrende O’nun bir benzeri yoktur. Allah bizim gördüklerimizin, düşündüklerimizin ve hayalimizden geçenlerin tamamen dışındadır.

6.Kıyam Binefsihi: Allah’ın varlığı kendisindendir. Allah’ın var olabilmesi için başka bir yaratıcıya ihtiyaç yoktur. Evrende bulunan her varlık, Allah tarafından yaratılmıştır. Allah yaratmasaydı bu varlıkların hiçbirisi olamazdı. Var olabilmeleri için Allah’a muhtaçtırlar. Halbuki Allah böyle değildir. Var olabilmesi için başka bir varlığa muhtaç değildir.

Buraya kadar saydığımız bu sıfatlar yalnız Allah’a mahsus olup, başka varlıklarda benzeri dahi bulunmayan sıfatlardır.

7.Hayat: Allah diri ve canlıdır. Allah için ölüm, uyku asla düşünülemez. Allah hiç ölmeyecek olan ve daima hayat sahibi olan bir varlıktır. Her canlıya hayat veren de O’dur.

8.İlim: Allah ilim sahibidir. Allah gizli, açık, olmuş ve olacak olan her şeyi bütün incelikleriyle bilir. Hiçbir olay O’nun bilgisinin dışında kalamaz. Allah bitmeyen sonsuz bir ilme sahiptir.

9.Semi: Allah her şeyi işitir. Allah, bütün sesleri gizli ve açıkta konuşulan her şeyi duyar. O’nun işitemeyeceği hiçbir ses yoktur.

10.Basar: Allah herşeyi görür. Allah karanlıkta ve aydınlıkta görür. O’nun görmesini uzaklık, yakınlık, duvarlar ve perdeler engelleyemez. O, herşeyi bütün incelikleriyle görür.

11.İrade: Allah irade sahibidir. Allah, her varlığı istediği zamanda, istediği şekilde yaratmıştır. Şimdiye kadar evrende bulunan her varlık Allah’ın istemesiyle var olmuş, bundan sonra da olacak olan her varlık O’nun dilemesiyle olacaktır. Allah’ın istediği olur, istemediği olmaz.

12.Kudret: Allah kudret ve kuvvet sahibidir. Allah’ın gücü herşeye yeter. Evrende gücünün yetmediği hiçbir olay yoktur. Dünya, ay, güneş ve diğer gök cisimleri, dünyada akla durgunluk veren milyonlarca çeşit varlık, Allah’ın gücünün sonsuz olduğunu göstermektedir.

 

13.Kelam:Allah konuşucudur. Allah, bizim gibi ses, harf, kelime ve cümlelerle konuşmaz. Allah konuşmak için bunlara muhtaç değildir. Ancak söylemek istediklerini peygamberine bildirmişti

14.Tekvin: Allah yaratıcıdır. Allah istediği bir şeyi yok iken var eder, veya var iken yok eder. O’ndan başka yaratıcı yoktur. Ol dediği olur, öl dediği de ölür.

Allah’ın özelliklerini kısaca şöyle toplayabiliriz: Var olan, bir olan, başlangıcı ve sonu olmayan, hiçbir varlığa benzemeyen, yarattıklarından hiçbirisine muhtaç olmayan, canlı olan, herşeyi bilen, herşeyi işiten, herşeyi gören, her şeye gücü yeten, istediği her şey olan, Yüce bir varlıktır.

Paylaş

Yorumlar