Allah Tealaya İman Nedir

0

ALLAH’A İMAN

İman, inanç esaslarının temel direğidir. Çünkü Allah Teala’ya inanmadıkça diğer esaslara inanmanın hiçbir değeri yoktur. Diğer esaslardan birine inanmadıkça da  Cenab-I Allah’a imanın bir anlamı kalmaz. İman esaslan bir bütündür. İman esaslarının bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamak olamaz.

“Allah’a iman” demek, Allah’ın var olduğuna, bir tek olduğuna, kesin olarak inanmak demektir.

Kendimizden başlayarak, yeryüzünde ve gökyüzündeki sayısız varlıkların hepsi sonradan varolmuşlardır. Allah  Teala birçok ayette, kendisini akıl yoluyla bulmamıza yarayacak olaylara ve varlıklara dikkatimizi çekmektedir. Mesela bir âyette şöyle buyrulmaktadır:

“Gerçekten, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, akıl sahipleri için Allah’ın varlığını, kudret ve büyüklüğünü gösterir kesin deliller vardır.”

Var olan bir şeyin, kendiliğinden meydana geldiği düşünülemez. Her san’at eserinin bir yapıcısı bulunduğu gibi, kainatın da bir yapıcısı ve yaratıcısı vardır. Gördüğümüz tarihi bir eserin mimarını düşünürüz. Elimize aldıgımız herhangi bir tablonun ressamı vardır. Demek ki, gördüğümüz her şeyin bir yapanı bulunmaktadır. Böyle olunca, insan ve bütün varlıkları yaratan üstün bir gücün olması gerekir. İşte bu büyük yaratıcı, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah (celle celaluhu’)dur.

Biz, Allah’ın nasıl olduğunu bilemeyiz. Allah’a Peygamberimiz’in bize bildirdiği özellikleriyle inanırız. Bu özelliklere Allah’ın sıfatları denir.

Paylaş

Yorumlar