Allah Teala Neden Peygamberler Göndermiştir

0

 Cenab-ı Allah  şayet peygamberler göndermeseydi. O zaman insanlar,  neyin faydalı neyin zararlı  olduğunu uzun süre düşünmek zorunda kalacaklardı. Bundan dolayı boşa zaman harcanacak belki de diğer işlerini yüzüstü bırakacaklardı. Yada zararlı ve faydalı şeyleri ayırdetmek için, tek tek deneme yoluna gideceklerdi, bu sefer de ölümle yüz yüze geleceklerdi. Bu sebeple Allah  (c.c) rahmetinin bir eseri olarak peygamberler göndermiştir: ‘ Enbiya süresi 11/207. ayette: “Biz seni ancak alemlere rahmet olasın diye gönderdik.

 

 Allah Tealanın Peygamber Göndermesindeki Hikmeti

Yüce Allah’ın peygamber göndermekteki hikmetlerden biri de Nisa 4/165. ayette geçmektedir: “Biz (iman edenlere) müjdeleyen, (inkarcıları) korkutan peygamberler gönderdik ki, artık bu peygamberlerden sonra insanların  Allah (c.c)  karşı ileri sürecekleri bir delil ve mazeretleri olmasın”  Şayet  peygamber gönderilmemiş olsa idi insanlar Allah Teala’ya  karşı mazeret beyan edecekler, azabı gördükleri zaman, “Ya Rabbi, zamanında bunları bize bil dirilseydi  hükümlerini, dinini, esaslarını bize ulaştıran bir rasül, bir peygamber gönderse idin de, bilmediklerimizi öğrenip, onlara uysa idik ve bu felaketler başımıza gelmese idi ne olurdu?” derlerdi. Bundan dolayı Yüce Mevlamız, peygamber göndermek amacıyla, insanların mazeret ileri sürmelerini peşinen önlemiştir.

 

Niçin Peygamberler gönderilmiştir
Kuran-ı Kerimde Enam Suresi, 48 ayette: Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp-korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

Sebe Suresi, 28 ayette şöyle buyruluyor: Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.

Nisa Suresi, 165. ayette  Allah Teala şöyle buyuruyor:  Elçiler; müjdeciler ve uyarıcılar olarak (gönderildi). Öyle ki elçilerden sonra insanların Allah’a karşı (savunacak) delilleri olmasın. Allah, üstün ve güçlü olandır, hikmet ve hüküm sahibidir.

Her kavme kendi lisanıyla Peygamber gönderildi

İbrahim Suresi, 4. ayette: Biz hiçbir elçiyi, kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki, onlara apaçık anlatsın. Böylece Allah, dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Mümin Suresi, 78. ayette: Andolsun, Biz senden önce elçiler gönderdik; onlardan kimini sana aktarıp-anlattık ve kimini anlatmadık. Herhangi bir elçiye, Allah’ın izni olmaksızın bir ayeti getirmek olacak şey değildir. Allah’ın emri geldiği zaman hak ile hüküm verilir ve işte burada (hakkı) iptal etmekte (istekli) olanlar hüsrana uğramışlardır.

Paylaş

Yorumlar