Allah Sıfat-ı Zatiyye ve Sıfat-ı Subutiyye Sıfatları Nelerdir

0

Allah (azze ve celle ) İman

İmanın altı şartından birincisi,  Cenab-ı Allah’a  iman etmektir. Şöyle ki; Allâh (c.c) vardır. Onun zatı, bütün kemal sıfatlan ile vasıflanmıştır. Bütün noksan sifatlardan münezzehtir; uzaktır.

 

 

 Yüce Allah (cc) sıfatları, sıfat-ı zâtiyye ve sıfat-ı sübutiyye olmak üzere iki bölüme ayrılır.

 

SIFAT-I ZATİYYE

 

Allahü Teâlâ’nın Sifat-1 Zatiyyesi altıdır

1- Vücud: Var olmak. Allâh (azze ve celle ) vardır.

2- Kıdem: Evveli olmamak; ezeli olmak. Allah (azze ve celle )’nın varlığının evveli yoktur.

3- Beka: Sonu olmamak; ebedi olmak. Allah (azze ve celle )’nın varlığının sonu yoktur.

4- Vahdâniyet: Birlik. Allah (azze ve celle) zatında ve sıfatlarında tek olup, ortağı yoktur

 5- Muhalefetün lilhavadis: Yaratılanlara hiç benzememek. Allah (azze ve celle ) sonradan olan hiç bir şeye benzemez. 

6- Kiyam binefsihi: Vücudunda gayre muhtaç olmamak. Allâh (azze ve celle) varlığında hiç bir şeye muhtaç değildir.

 

SIFAT-I SÜBÜTİYYE

 

Allah  (azze ve celle)’nın Sıfat-i Sübutiyyesi sekizdir:

1- Hayât: Hayat; Cenab-ı  Allah (cc) diridir ve dirilticidir.

2- İlim: Bilgi: Allâh (azze ve celle) her şeyi bilir. Allâh (cc)  kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.

3- Semi’: İşitmek: Allah (azze ve celle) her şeyi işitir.

4- Basar: Görmek; Allah (azze ve celle) her şeyi görür.  Cenab-ı Allah (cc) karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayagının sesini işitir.

5- İradet: Dilemek.  Yüce Allah (azze ve celle) ne dilerse onu dilediği gibi işler.

6- Kudret: Gücü yetmek;  Cenab-ı Allah (azze ve celle) her şeye kadirdir.

7- Kelâm: Konuşmak;  Yüce Allah (azze ve celle) nın harf ve sese muhtac olmadan konuşması demektir. Kuran-ı Kerim,  Cenab-ı Allah’ın kelamidir.

8- Tekvin: Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak. Allah (azze ve celle) bütün mahlukların yaratıcısıdır.

Paylaş

Yorumlar