Allah ın Sıfatı Zatiyye Sıfatı Subutiyye kısa kısa

0

ALLAHÜ TEÂLÂYA İNANMAK

Amentü billâhi  ne demek, Allah (c.c.)  varlığına ve birliğine inandım, imân etdim, kalbimle tasdik, dilimle ikrâr etdim  demek oluyor.  Cenab-ı  Allah (c.c) vardır ve tektir. Bir sözünün, lügatda iki  farklı   anlama gelir. Birincisi, sayı bakımından, ikinin yarısı olup, sayıların evvelidir. Diğeri, ortağı ve benzeri olmamak bakımından birdir.  Evet  Allah (c.c.) sayı bakımından değil, ortağı ve benzeri olmamak bakımından tektir. Ya’nî zâtında ve sıfatlarında hiçbir şekilde Ona ortak yokdur. Bütün mahlûkâtın zât ve sıfatları, kendilerini yaratanın zât ve sıfatlarına benzemediği gibi, yaratanın zât ve sıfatları da, yaratdıklarından hiçbirinin zât ve sıfatlarına benzemiyor.

 

 Tüm  canlıların her uzvunun, her hücresinin yaraticisi, yoktan var edicisi  sadece  Yüce Mevlamızdır.  Cenab-ı Allah  (cc) zâtinin hakikatını hiçbir kimse bilmez.  Akla ve hayâle gelenlerin hepsinden münezzehdir, beridir. Zatını akla, hayâle getirmek caiz değildir.Yalnız, Kuranda d gecen sifatlarini, ismlerini ezberleyip, ülühiyyetini bunlarla tasdik ve ikrâr etmek gerekir. Bütün sifatları ve isimleri ezelidir, ebedidir. Zati, hiç bir yerde durmadığı gibi, bilinen altı cihetden de münezzehdir.

 

SIFAT-I ZÂTİYYE

 • 1- Vücûd: Allah (c.c) vardır. Varlığı ezelidir. Vacib-ül vücüddür, ya’nî varlığı lazımdır.
 • 2- Kıdem: Allah (c.c) varlığının evveli yoktur.
 • 3- Bekâ: Allah (c.c) varlığının sonu yoktur. Hiç yok olmaz. Ortağı olmak muhal olduğu gibi, zât ve sıfatları için de yokluk muhâldir.
 • 4- Vahdâniyyet: Allah (c.c) zâtında, sıfatlarında ve işlerinde ortağı, benzeri yokdur.
 • 5- Muhalefetün-lilhavadis: Allah (c.c), zâtında ve sıfatlarinda hiçbir mahlûkun zât ve sıfatlarına benzemez.
 • 6- Kıyâm bi-nefsihi: Allah (c.c) zâtı ile kâimdir. Mekâna muhtac değildir. Madde ve mekân yok iken var idi.  Çünkü  her ihtiyacdan münezzehdir. Bu kâinatı yoklukdan varlığa getirmeden önce, zâtı nasıl idi ise, sonsuz olarak, hep öyledir.

 

SIFAT-I SÜBÜTİYYE

 • 1- Hayat: Allah (c.c) tekdir. Hayâtı, mahlûkların hayatına benzemeyip zâtına layık ve mahsus olan hayât, ezeli ve ebedidir.
 • 2-İlm: Allah (c.c) her seyi bilir. Bilmesi mahlûkâtın bilmesi gibi değildir. Karanlık gecede, karıncanın, kara taş üzerinde yürüdüğünü görür ve bilir. İnsanların kalbinden geçen düşüncelerini, niyyetlerini bilir. Bilmesinde değişiklik olmaz Ezeli ve ebedidir.
 • 3-Sem’: Allah (c.c) işitir. Vasıtasız, cihetsiz işitir. İşitmesi, kullanın işitmesine benzemez Bu sıfatı da, her sıfatı gibi ezelf ve ebedidir.
 • 4-Basar: Allah (c.c) görür. Aletsiz ve şartsız görür. Görmesi göz ile değildir.
 • 5- İrâdet:  Allah (c.c) dilemesi vardır. Dilediğini yaratır. Her şey Onun dilemesi ile var olur. İrâdesine engel olacak hiç bir güç yoktur.
 • 6- Kudret: Allah (c.c) , her şeye gücü yeter. Hiç bir şey Ona güç gelmez.
 • 7- Kelâm: Allah (c.c) söyleyicidir. Söylemesi âlet, harfler, sesler ve dil ile değildir.
 • 8- Tekvîn: Allah (c.c) yaratıcıdır. Ondan başka yaratici yoktur. Her şeyi O yaratır. Allah (c.c) başkası için yaratıcı dememelidir.

 

Paylaş

Yorumlar