Alak Ayeti Celilesi İniş Sebebi

0

Mekke’de inmiştir. 19 ayetten oluşur.  Bu süre, adını ikinci ayette geçen, “alak”kelimesinden alır. Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak’tan yarattı.

 

 

Alak Süresinin inişi

 

-Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş  Cebrail (as), bana vahiy getirmesinin bidayeti şöyle oldu. Hıra dağındaki mağarada. Allah Teala’ya ibadet
ediyordum. Cebrail (as) bana geldi ve : (OKU !) dedi.
Ben : (OKUMAK BİLMİYORUM .. ) dedim, Beni tuttu. kucakladı ve takatim kesilinceye kadar sıktıktan sonra bıraktı ve tekrar: (OKU ! .. ) dedi. Ben yine: {OKUMAK BiLMiYORUM .. )
cevabını verdim. İkinci defa. takatim kesilinceye kadar sıktı ve bıraktı : (OKU !) dedi. (OKUMAK BiLMiYORUM .. ) cevabını tekrarlamam üzerine, üçüncü defa sıktı ve “İkra bismi Rabbikellezi halak” (Her şeyi yaratan Rabbinin ismiyle oku.)
ayet-i kerimesini vahyetti.
Hz. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) vahyolunan bu ilk ayet-i celileyi telakki buyurduktan sonra, korkudan yüreği
titreyerek Hz. Hatice yanına  evine döndüler ve :
– Beni sarıp örtünüz.. Beni sarıp örtünüz.. diye emrettiler. Titrernesi zail oluncaya kadar, mübarek vücutlarını sarıp
örttüler. Biraz kendilerine geldikten sonra, başından geçenleri Hz. Hatice annemize anlattı.

Alak Süresinin Fazileti

Resülüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyorlar: her kim Alak süresini okursa, o kişiye mufassaf (uzun süreler) sürelerin hepsini okumuş gibi ecir (sevap) verilir. ( Zemahşeri, keşşaf)

Paylaş

Yorumlar