Ahirete iman neden önemlidir? Ahirete inanmanın kişiye ne faydası vardır?

1

Ahirete iman İslam dininin imanın şartlarından birisidir ve özel bir yeri vardır. Ahiret gününe, ahiretin sonsuz olacağına , kıyamet gününün hesabına, mahşer yerinin kalabalığına inanan her insan bilmeli ve ona göre hazırlanmalıdır. İmanın şartlarından birine bile inanmayan nasıl ki kâfir oluyorsa, ahirete inanmayan her insanda kâfir olur.

 

 

 

 

Ahirete inanmanın Bizlere  kazandırdıkları Ahirete inanmanın kişiye ne faydası vardır? 

Rabbimiz nisa süresinde ; Her kim ki Allah’ı, meleklerini, gönderdiği kitapları, peygamberlerini ve ahirete gününün gerçekliğini inkâr ederse o tam anlamıyla sapıtmıştır.” ( Nisa suresi 136)Buyurmuştur.

Kutsal Kitabımız Kuranı Kerim’in pek çok ayetinde Dünya hayatının geçici olduğunu,insana süslü geldiğini,insanın dünyanın geçici zevklerine ve güzelliğine aldanmamalari gerektiğini ve ahiret hayatının daha uzun ve mutlu olduğu oranın gerçek tek Dünya olduğu, asıl huzuru bu fani dünyada değil,ahirette bulacağımızı belirtiyor.

Dinimiz yalnızca ahiret için değil, hem dünya hemde ahireti için çalışan ve bu dengeyi kurmanın kişi için daha hayırlı olacağını savunmuştur. Çünkü bizler ahirette mutlu olmak istiyorsak öncelikle bu dünyanın sınavından geçmeliyiz.

Ancak Allahu Teala (c.c.) bu konu ile ilgili bir çok ayeti kerimede  şöyle buyurmuştur;

 

” Ey insanlar, siz ahiret hayatı daha hayırlı,daha güzel ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz” (A’la suresi 16-17)

 

” Şüphesiz ki bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak bir yurttur (Mü’min süresi/39)

 

” Allahın sana verdiğinden, ahiret yurdunu da iste,ama dünyadan da nasibini unutma” (Kasas Süresi/77)

 

1-) Ahirete inanan her müslüman ;

Cennete inandığı için ona ulaşmak için çabalar,Rabbinin rızasını kazanmaya çalışır,onun yolunda Salih amel işler. Ne kadar zayıf,ne kadar ezilmiş olursa olsun mutlaka Allah katında zayıf, güçlü olmadığını ibadetin ve imanın herşeyden üstün geldiğini bilir. Dünyada çalışmanın ahiretini kurtaracağına inanır, iyi-kotu günah/sevap yaptığı her davranışın ödülü veya cezası olduğunu bilir.

2-) Ahirete inanmak kişiye ne kazandırır?

Öncelikle ahirete,hesap gününe inanmak mümine sorumluluk alma duygusu kazandırır çünkü iyiliği, doğruyu kendise sorumluluk edinir, sorumluluk alındığı zaman da insanın davranışları düzelir. Kötülüklerden kendisini alıkoyar. Haksızlığa uğrayanlara ahiret hayatının adaletini anlatır, kişinin nefsi ile Olan mücadelesinde, savaşında kişiye güçlü irade ve iman kazandırır, kendisi bir yana dursun, başkaları için çabalar,yardım eder böylece iyiliklerin çoğaldığı her toplumda huzur ve barış da olur.

Paylaş

Yorumlar