Adetli Kadın Kandillerde cuma gününde hangi dua tesbihler okurlar

0

 Kadının özel hallerinde yani adetliyken kandillerde dua okuyabilir kuran dinleyebilirler.  Fakat adetli iken Kuran-ı kerim okuyamaz ve namaz kılamaz .  Adetliyken kandillerde  yapması gereken ibadetler arasında dua eder, zikir çeker ve  salavatlar okurlar. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okunur.

 

 Kadınlar Kandiller gibi özel geceler ve cuma gibi mübarek gün ve gecelerde nasıl  ibadetler yapar nasıl  dualar eder.

Adet döneminde  başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha süresini okumalarında bir sakınca yoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed ”  ve tevhid “La ilahe illahllah Muhammedün Rasülüllah”  bunları çekerler.  Adetli olan  bayanlar Salat-ı Münciye, salat-ı Nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyup,  hatta hatimlerini yaparlar.

Adetli  Olan Kadınlar Tesbih Namazı  Kılar mı?  Adetli İken Hangi Tesbihler Çekilir? 

Adet döneminde  olan  bayanlar tesbih namazını kılmazlar. Ama tesbih namazında okunan  şu teşbihatı okuyabilirler: “Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azim”  Çünkü bu tesbihi okumakta istiğfardır.  sevabı ise  bu tesbihi  1 kere okuyan kimseye hac ve ömre sevabına vardır.  Manası: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.Azamet sahibi Yüce Allah’tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

 

Kadınlar (Hayız ) Adet Döneminde  Şu Duayı  Okurlar

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor:  “Her kim, bu duâyı inanarak sabahleyin okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir. Her kim de akşamleyin okur da, sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (Cennete girecektir).” buyurmuşlardır.

Seyyidü-l İstiğfar duası okunuşu  şöyledir

“Allahümme ente Rabbi lâ ilahe illâ ente halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eüzü bike min şerri mâ sanâtü ebü’ü leke bi-nimetike aleyye ve ebü’ü bizenbi fağfirli zünübi feinnehü lâ yağfıruz-zünübe illâ ente bi’rahmetike yâ erhamer’râhimin”

Seyyidü-l İstiğfar Duasının Anlamı:  “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka (ibâdete lâyık) hiçbir ilâh yoktur. Ancak sen varsın. Beni sen yarattın. Şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, Zât-ı Ecelli âlâna verdiğim sözde durmağa çalışıyorum. Ya Rabbi! işlediğim günahların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günâhları mı da itiraf ediyorum. Yâ Rabbi! Beni mağfiret buyur (günâhlarımı bağışla), zira senden başka günâhları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.” amin

 

 

.

 

.

 

 

Paylaş

Yorumlar