Adet kanaması 10 günden fazla süren bir kadın ibadetlerini yerine getirmede nasıl hareket etmelidir?

0

Adet kanaması 10 günden fazla süren bir kadın ibadetlerini yerine getirmede nasıl hareket etmelidir?


Bayanların adet halleri en az üç, en çok on gün devam eder. İki adet hali arasındaki temizlik süresiyse en az 15 gündür (Darekutni, Sünen, Hayz, 61). Bu süre daha uzun da olabilir. Bazı bayanların adet günleri, düzenlidir. Adet günlerinin değişmesi de söz konusu olabilir. Önceki mutat ay hali örneğin 6 gün olan bir kadın daha sonraki ayda altıncı günün bitiminde temizlenmeyip kan görmeğe devam etse, bu durum on günü aşmadıkça normal adeti olan 6 güne ilaveten kan gördüğü günler de ay halinden sayılır. Kısaca kaç gün kan görmüşse o günler ay hali günleridir. Adeti olan 6 günden sonra kan görmeğe devam ettiği günlerde de ay hali hükümleri geçerli olur (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. I, 26-27).

Fakat aynı kadın bu altı günün bitiminde temizlenmeyip kan görmeğe devam eder ve bu süre 10 günü geçer ve örneğin 12 güne ulaşırsa bu kadının ay hali altı gün olarak kabul edilir. 6 günü 12 güne tamamlayan son 6 günlük sürede görülen kan istihaze yani özür kanı sayılır. Onuncu günden sonra görülen kan her halükarda özür kanı olduğu için kadın bu günlerde namazını kılar, orucunu tutabilir. Mutat günleri olan 6 günü, 10 güne tamamlayan dört günde kılmadığı namazları, tutmadığı oruçları ihtiyaten kaza eder (Mevsıli, İhtiyar, İstanbul, ts. , I, 30).

Eğer düzensiz bir adetiniz var ve 10 gün dolmadan önce bu lekeyi görmüş iseniz söz konusu lekeyi dikkate alarak yeniden gusül almanız uygun olur. Örneğin düzensiz adetli bir bayan adetinin altıncı günü bittiğini düşünerek gusletse sekizinci gün tekrar kahverengi bir leke veya kanama görse bu durumda tekrar gusleder.

O günkü orucunu da kaza eder. Fakat düzenli bir adetiniz var ise, adetinizin önünden ve arkasından gördüğünüz lekeler özür sayılır. Bu durumda olan bir bayanın gusletmesi gerekmez. O günkü orucuna da devam edebilir.

Paylaş

Yorumlar