Abdest alırken okunacak dualar | Abdestte başlarken okunan türkçe dualar ve anlamları

0

Abdest alırken okunacak dualar nelerdir?

Dinimiz hem kalbin,hemde bedenin temizliğini istemektedir. Çünkü İslam dininde ibadetleri yapılırken öncelikle temizliğe önem verilmiştir, dinimizin yarısı olarak temizlik kabul edilmiştir. Bir müslümanın nasıl ki kalbi temiz olmalıysa dışı da bedeni de temiz olmalıdır. Ve kolaylaştırıcı bir din olan Dinimiz de temizlik için de kolaylıklar öne sunulmuştur.

 

Abdestte başlarken okunan türkçe dualar ve anlamları

 

Abdest alırken okunacak dualar şöyledir
1-) Eller yıkanırken
” Bismillahil-azim velhamdü lillahi alâ dinil-İslam”

” Yüce Allah’ın adıyla abdeste başlarım. İslâm dininin üzerinde olmaktan Allah’a şükür ederim.”

2-) Ağıza su verirken

” Allahümme eınnî tilaveti’l Kur’ani ve âlâ zikirke ve şükürike ve hûsni ibadetike.

“Allah’ım. Kuranı okumada ,seni anmakta,sana şükür etmekte ve sana güzelce ibadet etmem için bana yardım et.*

3-)Burna su verirken

” Allahümme erıhnî raihatel-cenneti”
” Allah’ım bana cennetin kokularını koklat”

4-) Yüz yıkanırken

” Allahümme beyyıd vechi binûrike yevme tevyeddu vüxûhün ve tesveddû vücûhün.

“Allahım bazı yüzlerin nurlandigi ,bazı yüzlerin karardığı gün benim yüzümü nurunla nurlandır.”

5-) Sağ kol yıkanırken

” Allahümme a’tınî kitabi biyemini ve hasabnî hısaben yesirâ

“Allah’ım, amel defterimi sağ elimle ver ve hesabımı kolaylaştır”

6-) Sol kol yıkanırken

” Allahümme lâ tu’tınî kitabı bişimâli ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısaben asîrâ”

” Allah’ım, amel defterimi sol tarafımdan verme ve beni zor bir hesaba çekme*

7-) başı mesh ederken

” Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alennâr

” Allah’ım, saçımi ve tüylerimi ateşe haram kıl,beni cehennemde yakma”

8 ) kulak içi ve dışı mesh edilirken

” Allahümmec’alnî minellezine yestemi’ûnel-kavle de yettebi’ûne ahseneh

” Allah’ım,beni hak sözü dinleyenlerden ve onun en güzeline uyanlardan eyle.”

9-) Boyun mesh edilirken

” Allahümme a’tik rakabeti minner-nâr

” Allah’ım benim vücudumu ateşten kurtar”

10-) Sağ ayak yıkanırken

Allahümme sebbit kademeyye ales-sıratî yevme tezillü fîhil-akdâm

“Allah’ım Sırat köprüsünde ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı kaydırma”

11-) Sol ayak yıkanırken

” Allahümmec’al sa-yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticaretî len tebûr

” Allah’ım, Çalışmalarımı boşa çıkarmayıp , sevabımi çok et , günahlarimi bağışla, amelini kabul et , kazancımı koru amelimi boşa çıkarma”

 

Abdest aldıktan sonra hangi dualar okunur?

Abdest, kişinin bedenini temizleyen tüm İbadetlerin başıdır. Abdest olmadan ne Dinimizin temeli olan namaz kılabiliriz,ne dua edebiliriz,ne Kur’an ı Kerim’i okuyabiliriz. Bundan dolayı ibadetin başı abdestle başlar. Daha önceki yazılarımız da abdest alırken okunacak dualardan bahsetmiştik. Bu yazımızda abdest aldıktan sonra okunacak dualardan bahsedeceğiz.

 

Abdest aldıktan sonra okunacak dualar=

1-) Allahümme’gfir lî zebnî ve vesaiğ lî fî dârî ve barîk lî fî rızkî.

” Allah’ım, Günahlarımı bağışla, evime genişlik ver ve rızkımı bereketli kıl”

2-) Allahümme’cal, fî kalbî nûran, ve fi lisanî nûran, ve’cal fi sem’î nûran ve’cal fî basarî nûran, ve’cal min halfî nûran, ve mim emamî nûran, ve’cal min fevkî nûran ve min tahtî nûran. Allahümme âtınî nûran.

” Allah’ım, Kalbimde, dilimde, kulağımda, gözümde arkamda ve önümde, üstümde ve altımda nur kıl. Allah’ım bana nur ver.”

3-) Allahümme’ş finî bişifâike ve dâvinî bidevâike va’sımnî mine’l-hevli ve’l emrâzı ve’l-evcâı.

” Allah’ım, beni şifan ile şifalandır, kendi devan ile beni devalandir. Beni korkudan, hastalıktan ve ağrılardan koru.”

4-) Allahümme’c-alnî mine’t tevvâbîne ve’c alnî mine’l mütetahhirîn.

” Allah’ım, beni çok tövbe edenlerden kıl. Her türlü kirlilikten temiz olanlardan eyle.”

Abdest aldıktan sonra kıbleye dönülerek biraz su içilir ve;

Eşhedü ellâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh.

Duasi okunur ve 2-3 kere de Kadr süresi okunur.

Kadr süresi;

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Vemâ edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzülü’l melâiketü ve’r rûhu fîha biizni rabbihim min külli emrin. Selâmun hiye hattâ marla’ıl fecr.

Kadr süresi Anlamı

” Muhakkak ki biz Kur’an’ı Kerimi kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir? Sana ne bildirdi? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail (a.s)) o gece yeryüzüne Rablerinin izniyle indi. Her emirden selametler vardır, ta ki Fecr doğana kadar.”

Abdestin belli farzları belli sünnetleri nelerdir

Abdestin belli farzları belli sünnetleri nelerdir

Paylaş

Yorumlar