6 günlük şevval orucu hangi gün ve ne zaman tutulur?

0

Ramazan şerif  ayında tutulan farz orucun arkasından Şevval ayından 6 günü oruçla geçirmek, bu konuyla alakalı  Efendimiz  (sav) tarafından teşvik edilmiş ve söz konusu ibadeti yapanların, yılın tümünü  oruç tutmuş gibi olacağı vurgu etmiştir.

 

Araplar şevval ayını uğursuz kabul etmişler ve  şevval ayında nikâh kıymaz evlenmezlerdi. Hz. Peygamber (sav) Hz. Aişe ile şevval ayında evlenerek bu inancın yanlış olduğunu göstermiştir. Ramazan bayramının birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haramdır. Efendimiz (sav), “Ramazanı oruçla geçirip buna şevvalden altı gün ilâve eden kimse bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur”  buyurmuştur.  (Müslim, “Ṣıyam”, 204)

Şevval ayında altı gün oruç tutmanın müstehap olduğu kabul edilmiştir. 6 günlük orucun bayramın hemen sonra peş peşe tutulması daha faziletli sayılmakla birlikte aralıklarla tutulması da sakınca yoktur. Şevval aynı zamanda da hac aylarının ilkidir.

 

İslâm tarihinde şevval ayında meydana gelen bazı olaylar şöyledir

  • Beni Kaynuka  Gazvesi (2/624),
  • Uhud Gazvesi (3/625),
  • Huneyn Gazvesi (8/630),
  • Taif Gazvesi (8/630),
  • Bir rivayete göre Efendimiz (sav) oğlu İbrahim (10/632). vefat etmiştir,

Osmanlı döneminde memurların tayinleri Tanzimat’tan önce şevval ayında yapıldığı için bu tayinler “şevval tevcihatı” diye isimlendirilmiş. “Mükerrem” sıfatıyla da anılan şevval Osmanlı belgelerinde ”ل“ kısaltmasıyla gösterilmiştir.

6 günlük Şevval orucu, Ramazan ayından sonra bayramın birinci gününden hemen tutulur mu

 

Bir kimse 6 günlük Şevval orucunu tutmak  istiyorsa   Şevval ayının ikinci günü yani Ramazan bayramının ikincigünü orucunu tutmaya başlanır. Dinimizde Ramazan bayramın birinci günü oruç tutmak, haramdır.  ayın içinde  dilediğiniz günlerinde 6 günlük orucu tutabilirsiniz.  Şevval ayında 6 günlük orucu peş peşe yahut aralıklarla tutulabilir.  6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart değildir. Bu 6 günlük orucu, tek tek yahut peş peşe  tutmasında hiç bir sakınca yoktur.

 

 

6 günlük Şevval orucu ne zaman tutmalıyız

 

İlk önce Ramazan  ayında kalan orucunun kazasını ödeyip,  sonra da 6 günlük Şevval orucunu tutulur. Ramazan orucunun tümünü tutmadan, Ramazan ayından sonra 6 günlük Şevval orucunu tutan bir kimse  Ramazan orucunu tam olarak tutmuş sayılmaz. Bu 6 günlük  oruç farz değildir, aksine sünnettir. ilk önce farz olanı yapmaktır.

 

 

Paylaş

Yorumlar