4444 Duası Salat-i Tefriciye Nariye Duası

0

 Salevât-ı şerife okumak,  Hz. Muhammed (sav)’in şefâatına ermeye vesiledir. Salevât-ı şerife okumaya devam eden kullarını  Yüce Allah (cc) hoşnut olur.  Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ise, memnun olur. Bundan dolayıdır  ki, salavât okuyan kimsenin bütün işleri  Cenab-ı Allah (cc)  tarafından kolaylaştırılır. İşleri düzgün yolunda gider. Gönlüne sıkıntı düşmez. Üzüntüsü, kederi, sıkıntıları kendiliğinden gider. Maddi yönden darlığa düşenlerin rızkı bollaşır, kazancına bereket gelir, Salât-ı Tefriciye dertli ve sıkıntılı durumlarda okumamızda büyük feyiz, bereket ve  faziletli  bir salavat-ı şerifedir.  Yaptığı duâlar kabul olur.  Allah’ın izniyle.  Her istek ve dileği yerine gelir.

 

Salavât-ı Tefriciye Kaç Kere Okunur

Bu salavât, 3,5,7,11,21 veya 41 kere okunabilir. Kişi kendine göre, vaktine göre az veya çok okuyabilir. İsteyen 3 kere… isteyen 41 defa  okur. Fazileti, sevabı buna göredir.
Çok önemli işlerin gerçekleşmesi için bu Salavât-ı Tefriciye  (4444) defa okunur. Gelecek musibetlerden (belâ ve kazalardan) korunmak ve kurtulmak için de (4444) kere okunmaktadır.  Güç geçiremeyeceği musibetlerin gitmesi için de aynı şekilde dua edilir.

Salavât-ı Tefriciye  Duası Arapça Okunuşu

Salavât-ı Tefriciye 

Salatı Tefriciye Duası Türkçe Okunuşu

“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.”

 

Salatı Tefriciye Duası Anlamı.  “Allahım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed’e (sav) en üstün, eksiksiz ve kâmil bir şekilde salât ve selâm olsun. O öyle bir Peygamber’dir (sav) ki, düğümler onun (sav) hâtırına çözülür, sıkıntılardan onunla (sav) çıkılır, hüzünler, kederler ve ihtiyaçlar onun (sav) hürmetine giderilir, her istenene onunla (sav) ulaşılır, işlerin sonu onunla (sav)güzel biter, yağmurlar onun (sav)mükerrem yüzü suyu hürmetine yağar. Ona (sav), onun (sav) yakınlarına ve ashâbına tüm göz sahiplerinin göz açıp kapama sayısınca, her nefes alanın aldığı nefes miktarınca ve Senin bildiğin kâinâtın her zerresi adedince salât ve selâm eyle.” Âmin!

Paylaş

Yorumlar