4 Büyük Görevli Meleklerin İsimleri ve Özellikleri

0

 İmanın şartlarından biride meleklere inanmaktır. Melekler,  Cenab-ı Allah (c.c) yarattığı nurâni varlıklar olup, Allah’ın emrini erine getirmekle görevlendirilmiştir. İnsanoğlunun göremediği bu varlıklar, aslında her an onlarla birlikte olan, her halini rapor eden, insanları iyiliklere yönlendiren, onlar için dua eden, şeytanın vesveselerine karşı koruyan, özetle, bir an olsun insanı yalnız bırakmayıp onun iyi bir kul olması için çalışan, Cenab-ı Hakkın sadık kullarıdır. Meleklerin görevi yalnızca insanlarla değil,tüm kâinâtla ilgilenip onların düzenleriyle ve  Cenab-ı Hakkın hükmünün icrasıyla görevlendirilmiştir.

 

Meleklerin Özellikleri

Kuranda Melek kelimesi 12 kez geçmektedir.  müfret olarak “melek”, iki yerde; tesniye olarak geçmektedir.
Başkada melâike şeklinde cemi olarak yer verilmiştir. Kuran-ı Kerimde ve hadis-i şeriflerde: melekler, latif cisimli, nürâni yapılı, muhtelif şekillere girebilen rühâni, varlıklar olup, Cenab-ı  Allah’a ibâdet ve itâatle meşguldurlar.   Melekler çok güzel görünüşlü varlıklardır. Ama  melekler nurâni varlıklar oldukları için onların şeklini ve güzelliklerini idrak  edilemez. Erkeklik ve dişilikleri yoktur.  Yemezler, içmezler, uyumazlar, nefsi arzulardan uzak, kanatlı varlıklardır.

Çok süratlı olan melekler çok kısa zamanda uzak mesafeleri kat eder. Ama onların gidip gelmesi, çıkması, inmesi
insanlarınkine benzememektedir.  Ansızın gökten yıldırımlar indiren, zamandan ve mekândan münezzeh olan  Yüce yaratıcımız isterse saniyeden daha az bir sürede melekleri uzak mesafelere götürüp getirebilir.

 

 4 Büyük Görevli Meleklerin 

 

  1. Cebrâil (as)  Hz. Muhammed (sav)  Kur’ân-ı Kerîm’i getiren elçi meleğidir.
  2. Azrail (as) İsanların ruhlarını teslim almakla görevli melektir.
  3.  Mikâil (as),  Tabiat olaylarına, insanlara, hayvanlara, bitkilere, rızka ve yağmuru indiren melektir.
  4. İsrâfil (as) Sûr denilen ve mâhiyetini ancak  Cenab-ı Alllah (c.c) bileceği bir âlete üflemekle görevli melektir

Meleklerin Görevleri 

Melek ve Melâike, Cenab-ı  Allah ile peygamberi arasında elçilik görevi yaptıkları için, elçi göndermek  anlamında olan ve risâlet manasını taşıyan ulûk mastarından türemiştir. Peygamberlere vahyi getiren, âhire inanç, kaza ve  kader gibi inanç esasları hakkında bilgileri peygamberlere ulaştıran yine  nurani Meleklerdir.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar